Utbildningen som skräddarsyr för branschen

Artikelförfattare: Anita Holmdahl
Position: Utbildningsledare
E-mail: anita.holmdahl@educ.goteborg.se
Organization: Yrgo Högre yrkesutbildning, Göteborgs stad
Utgåva:
2, 2017
Språk: Svenska
Kategori:

En utbildning, där över 90 procent av de studerande får jobb efter avklarade studier. Och många av dem får erbjudande om anställning redan under studietiden. Låter bra, eller hur?

Yrkeshögskoleutbildningen för bank- och försäkringsrådgivare i Göteborg är mycket eftertraktad – av både studerande och arbetsgivare. Antalet sökande till de 34 studieplatserna ligger runt 300.

– Vi har dessutom ett kärt besvär med att kunna erbjuda fler praktikplatser än vad som behövs. Dilemmat är att fördela de studerande på de ca femton bolag som efterfrågar praktikanter, berättar Anita Holmdahl, som varit utbildningsledare sedan 2010.

Den här utbildningen bedrivs av Yrgo Högre yrkesutbildning, vilket är en del av Göteborgs Stad Utbildning och som, förutom yrkeshögskoleutbildningar, bedriver gymnasieskola samt vuxenutbildning i egen regi. Utbildningen till bank- och försäkringsrådgivare är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Studerande med olika förkunskaper och olika bakgrund

Utbildningen startar en gång om året i september. För att komma in krävs allmän behörighet från gymnasiet samt särskild behörighet i vissa ämnen (svenska, engelska matematik och samhällskunskap).

– Vi har några studerande som kommer direkt från gymnasiet, men den genomsnittliga åldern ligger på drygt 25 år. De har olika förkunskaper och vi ser en tendens att alltfler kommer från andra kulturer, konstaterar Anita.

Utbildningen har funnits under många år och ingick tidigare i det som kallades kvalificerad yrkesutbildning (KY). Den har ett mycket gott rykte bland företagen, vilket Anita Holmdahl bl.a. tror är ett resultat av det nära samarbete med bank- och försäkringsbranschen. Det samarbetet konkretiseras genom den s.k. ledningsgruppen.

Ledningsgruppen viktig för utbildningen

– Ledningsgruppen består av 15-20 representanter från branschen samt från Handelshögskolan i Göteborg, FAO, FFT och från de studerande. Dess medlemmar möts fyra gånger om året, bl.a. för att godkänna utformningen av kursplaner och kursupplägg, men också för att godkänna antagningen och examinationen. De kan också delta i undervisningen.

Utbildningen bedrivs numera under två år. Första och andra terminen är det fokus på teorin, men i april den andra terminen inleds den första omgången praktik, Lärande I Arbete (LIA). Den är på totalt tio veckor. Under hösten det andra läsåret är det teori fram till november och sedan blir det ytterligare 17 veckor LIA. Studierna avslutas med ett examensarbete.

Utbildningen i Göteborg har sökande från hela landet. LIA-praktiken behöver dock inte göras i Göteborg, utan kan ske t.ex. på hemorten.

En YH-utbildning, inriktad mot försäkring, finns även på FEI i Stockholm.

Fördel med långa LIA-perioder

Hur ser då branschen på den här YH-utbildningen? Vi har frågat Jessica Edenö, HR affärspartner på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

– Det är bra med en branschinriktad utbildning och som finns i här lokalt i Göteborg. Det är många sökande och en bra ansökningsprocess till utbildningen. Vi ser att eleverna redan från början har ett intresse för bank och försäkring . För vår del på LF är det bra att det är en kombinerad utbildning, med inriktning på både bank och försäkring, säger Jessica. Hon ser också en fördel med de lång, sammanhållna LIA-perioderna, liksom med examensarbetet. Och att utbildningen blev tvåårig.

Jessica uppskattar att utbildningen varvar teori och praktik. Polletten från teorin trillar ofta ner, när eleverna befinner sig på praktik.

Anställningsbara direkt

– De som går ut från utbildningen, är anställningsbara direkt. De har ju redan, så att säga, gjort sin introduktionsutbildning. Så vi är jättenöjda!

Och att man på Lf är nöjda med utbildningen kan ses mot bakgrund av att företaget har tagit emot praktikanter och anställt elever under många år, redan från det att utbildningen var alldeles ny.

Vad är det för typ av jobb som utbildningen leder till? Jessica Edenö berättar att LIA praktiken oftast leder till jobb som kundrådgivare inom bank och försäkring eller skadereglerare. Många utvecklas vidare inom företaget och vi har YH bakgrund inom flera befattningar: som skadetekniker, skadeförebyggare, administratörer inom företagsförsäkring, säljstöd (back-office) inom privatförsäkring, privatrådgivare inom bank – bara för att nämna några exempel. Hon nämner att en av dem som kommit från YH-utbildningen avancerat till marknadsområdeschef.

Idag är det cirka 50 av LF Göteborg och Bohusläns 360 medarbetare som kommit från YH-utbildningen i Göteborg.

Lätt hitta praktikplatser

Hur är det då att hitta praktikplatser på företaget för LIA?

– Det är jättelätt! I år har vi tagit emot tio praktikanter. Intresset för de här eleverna är stort ute i affären. Vi har väldigt många lyckade LIA-rekryteringar och vi har haft ett stort rekryteringsbehov.

– Den andra LIA-perioden ser vi vanligtvis en otrolig utveckling hos eleverna. Och de blir snabbt en i gänget på arbetsplatsen, konstaterar Jessica till sist.

 

Carl-Henrik Knutsson