Upplevelsen ska ske utifrån kundernas efterfrågan

Artikelförfattare: Catharina Gehrke
Position: VD
Organization: ManyPets Sverige
About:

Tidigare anställningar

Generalsekreterare SOS Barnbyar

Styrelseledamot LF Jämtland

Marknadsdirektör hos bl.a Trygg-Hansa, Resfeber och SATS

Försäljning- och marknadsdirektör American Express.


Utgåva:
2, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

— Innan ManyPets etablerade sig i Sverige, ägnade vi massor av tid åt att förstå hund- och kattägarnas behov. Vi pratade med tusentals kunder om vad de tycker om och vad de ogillar med nuvarande djurförsäkringar. Vad är viktigt? Vad är krångligt? Resultaten från de samtalen har vi vävt in i ManyPets produkter och service.

Catharina Gehrke, VD för ManyPets verksamhet i Sverige, berättar om hur man, tack vare samtalen med kunderna, kunde bli först på marknaden med ett antal nya saker. Det handlar bland annat om att kunna försäkra sitt djur för tidigare besvär, att ha förenklat villkoren och tagit bort det finstilta, erbjudit 0 kr i fast självrisk, kunnat ge ersättning för ordinerat foder och förbättrat kundupplevelsen.

— Vad vi eftersträvar är att förstå och möta kundernas behov. Upplevelsen av kundernas möte med oss ska ske utifrån kundernas efterfrågan.

Stora likheter mellan UK och Sverige

ManyPets är en svensk filial till det brittiska företaget Bought By Many Ltd, som startade i London 2012. Sommaren 2019 kom man till Sverige och har på kort tid lyckats med sin etablering.  Som exempel kan nämnas att bolagets hundförsäkringar rankas bland de högsta i den poängjämförelse som görs av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Idag är cirka 400 000 djur försäkrade i de båda länderna.

Bakom Bought By Many och ManyPets finns återförsäkringsbolaget Munich Re, som genom Great Lakes är försäkringsgivare till de produkter som ManyPets säljer. Man har initialt begränsat sig till hund- och kattförsäkringar.

Varför blev då Sverige första land att etablera sig utanför Storbritannien?

—Vi såg att Sverige låg långt framme när det gäller djursjukvård. Det finns också stora likheter i djurförsäkringar mellan de båda länderna, men det är fler hund- och kattägare i Sverige (ca 60 procent) än i Storbritannien (30 procent) som försäkrar sina djur. I våra samtal med kunderna märkte vi också att produktutvecklingen i de stora försäkringsbolagen inte varit särskilt stor.

Etableringen i Sverige har även gett spinoff-effekter i Storbritannien. ManyPets har ett samarbete med FirstVet, vilket ledde till att det brittiska moderbolaget hjälpte till med FirstVets etablering där.

En del hinder på vägen

Hur svår har etableringen av ManyPets i Sverige varit?

— En av svårigheterna handlade om det politiska läget med Brexit, vilket gjorde att etableringen blev mer komplicerad än vad den skulle blivit när Storbritannien fortfarande var med i EU. En annat utmaning var att den svenska lagstiftningen kräver att myndigheten i tredje land (i det här fallet Storbritannien) skulle godkänna etableringen i Sverige, men de kraven finns inte i brittisk lagstiftning. Och för det tredje hade vi vid tidpunkten för etableringen en brittisk ledning för den svenska verksamheten, vilket gjorde att det blev svårt att uppfylla de svenska utbildningskraven, berättar Catharina.

I övrigt har man, enligt henne, inte haft några problem med den svenska lagstiftningen. Idag är verksamheten utflyttad till Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bara två procent av djurägarna i USA försäkrar sina husdjur

Hur ser då framtiden ut för ManyPets?

Catharina betonar att man kommer att fortsätta vara helt fokuserade på hund- och kattförsäkringar. I övrigt fortsätter ManyPets sin strategi med att bygga upp partnerskap. Man har nyligen inlett samarbete med ArkenZoo och VetZoo.

Bought By Many är också inne i en internationell expansion. Närmast på tur står USA, där en första etablering har skett i delstaten Illinois under mars detta år och med ManyPets som varumärke. Tanke är att under de närmaste tolv månaderna rulla ut etableringen i övriga delstater.

— Djurförsäkringar i USA är en mycket intressant bransch. Marknaden för husdjur är stor och expansiv, men andelen djurägare som försäkrar sina djur är mycket lite. Det handlar bara om cirka två procent. Och där kommer vi också sträva efter att ta wellness och förebyggande aktiviteter till nästa nivå i vår produktutveckling.

ManyPets är ett Insurance Tech-företag och kommer att fortsätta utveckla sin tekniska plattform. Catharina nämner att man i Storbritannien nu tittar på att automatisera en del av skadeprocessen.

— Och självklart kommer vår expansion att leda till personalrekryteringar under de närmaste åren. Under bara det senaste året har vi dubblerat antal medarbetare och är nu omkring 277 world-wide. Och under de närmaste tolv månaderna planerar vi att dubblera igen, till cirka 540 personer, konstaterar Catharina till sist.