Synen på ledarskapet har funnits med hela karriären

Fredrik Lövgren, försäljningschef på Länsförsäkringar Västerbotten, är en flitig deltagare i diskussionen kring ledarskap på LinkedIn. Nordisk försäkringstidskrift har fått möjlighet att intervjua honom kring dessa – och andra – frågor.
Artikelförfattare: Fredrik Lövgren
Position: Försäljningschef
E-mail: Fredrik.Lovgren@LFvasterbotten.se
Organization: Länsförsäkringar Västerbotten
Utgåva:
1, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

Fredrik Lövgren, försäljningschef på Länsförsäkringar Västerbotten, är en flitig deltagare i diskussionen kring ledarskap på LinkedIn. Nordisk försäkringstidskrift har fått möjlighet att intervjua honom kring dessa – och andra – frågor.

Men först till: Vem är Fredrik?

Fick jobba nära kunden

Berätta lite kort: vem är du?

– Jag arbetar idag som försäljningschef med ansvar för våra externa kanaler. Min huvuduppgift är att se till att vi växer inom både bank och försäkring. Jag bor i Umeå, med min fru, Anna och 4 söner. Jag har också nyligen blivit farfar, vilket är en underbar känsla.

Det var en slump att jag kom in i försäkringsbranschen och blev ledare som 30-åring. Jag är i grunden socionom och arbetade som socialkonsulent vid arbetsmarknadsinstitutet då jag såg att Trygg Hansa sökte skadereglerare inom sjuk och olycksfall.  I samband med intervjuerna blev jag tillfrågad om jag inte hade funderat på att bli ledare och på den vägen blev det.

Efter några år på Trygg-Hansa, fick Fredrik en förfrågan från Länsförsäkringar Västerbotten, om att bli chef för skadereglering inom personskador. Sedan dess har han blivit bolaget trogen.

– Det var väldigt spännande och utmanade att få komma till det lokala bolaget. Nu fick jag möjlighet att utveckla mina tankar omkring direktskadekonceptet och skapa bättre förutsättningar för att stötta kunderna på deras hemmaplan.

Efter ytterligare fem år fick Fredrik jobb på marknadssidan. Han blev försäljningschef för bank och försäkring.

–Nu fick jag lära mig ett helt nytt område och ta itu med andra frågeställningar, främst kring hur vi skapar en positiv säljkultur. Det handlade om att skapa och bygga ett engagemang bland medarbetarna, en teamkänsla. Få dem att upptäcka nya sidor hos sig själva. Och att låta kunderna få ta del av detta engagemang.

Han ser som sin och teamets huvuduppgift att alltid se till att kunderna får de produkter och den service som de behöver.

Synen på ledarskapet har funnits med hela Fredriks karriär. Visst har det funnits perioder då han funderat på om det egentligen är värt att vara ledare. Men idag är han mycket tacksam att få vara ledare och bidra med att medarbetarna får utvecklas både i sin yrkesroll och som människa. Välmående medarbetare skapar en positiv kultur och resultat, betonar Fredrik

Tre ledord

– Min ledarskapsfilosofi bygger på tre ledord, där allt måste gå ihop på rätt sätt för att jag som ledare ska lyckas med mitt uppdrag och få mina medarbetare att nå de uppsatta målen. Det handlar om Engagemang, Tydlighet och Delegering.

Fredriks syn på engagemang bygger på en tro att alla människor har möjlighet att lyckas med allt den tar sig för, men att vi får lägga ner olika mycket tid för att nå ända fram. Han har en stark tro på medarbetarna som personer där var och en är unik.

– Jag trivs bäst när jag får vara tillsammans med andra människor och uppnå något som vi har kommit överens om att genomföra. För mig är det viktigt att vara nära mina medarbetare för att ta del av deras vardag, tankar och känslor.

När det gäller tydlighet, är det för Fredrik viktigt att alla är tydliga med teamets mål och vad uppdraget är.

– Vi måste alla vara överens om var vi är, vart vi ska och hur vi ska ta oss till målet, d v s vad är det vi ska uppnå?, säger Fredrik och fortsätter:

– Mina medarbetare ska veta vad jag förväntar mig av dem, både i arbetssituationen med kund och utanför kundmötet. Jag anser att det är viktigt att de alltid har fokus på uppdraget, har kundens behov i centrum och hela tiden arbetar med kvalitet. Jag vill helt enkelt att de ska vara stolta över att vara privatsäljare.

För honom är det självklart att alla tar ansvar för sina uppgifter och respekterar de beslut som är tagna och alltid håller det som man har lovat genomföra.

– Självklart får det finnas olika åsikter i rummet, men när vi går därifrån då gäller det vi har kommit överens om.

Kring delegering vill Fredrik att medarbetarna ska känna att han litar på dem och deras förmåga att ta ansvar för sin arbetssituation och utveckling. Hans roll som ledare är att motivera och förklara vad som är målet, visionen och ramarna, medan de själva tar ansvar för att nå dit.

– Jag finns självklart med och är delaktig i processen. För mig är det viktigt att ha ett öppet och nära ledarskap. Medarbetarna ska känna att de kan komma till mig när som helst och ha en dialog om både små och stora frågor.

Covid-19 har påverkat

Hur ser då Fredriks arbetssituation ut idag, under covid-19 och andra utmaningar?

– Jag trodde väl aldrig att det skulle bli så stor påverkan av covid-19, som det blev. Vi visste i början ingenting om hur kundernas behov skulle förändras. Och vi visste inte heller hur det skulle fungera med att arbeta hemifrån. Men nu är det vardag. Även kundmötet har fungerat över förväntan. Arbetsgivaren har ställt upp och stöttat på många olika sätt.

En stor utmaning har varit att Fredrik inte kan samla sina medarbetare fysiskt, som han är van att kunna göra. Ledarskapet testas, för att hitta nya vägar.

-Covid-19 har påverkat oss på många sätt och det är tråkigt att inte kunna vara tillsammans med alla medarbetare och kollegor. Jag har varit tydlig med att vi fortsätter hålla i vår plan och de aktiviteter som vi har bestämt oavsett om vi sitter hemma eller på jobbet. För mig är det en självklart att ha kontakt med mina medarbetare varje dag i någon form. Det kan vara via mejl, telefon, skype eller whatsapp. Jag skapar också olika aktiviteter och utmaningar som leder till att vi har kontakt med varandra varje dag. Det bidrar till ökad samhörighet och förstärker också vår kultur på ett positivt sätt fast vi inte är tillsammans.

Fredrik tror att det digitala kundmötet har kommit för att stanna. Men han är också övertygad om att det i framtiden behövs både fysiska och digitala möten, för han vet att kunderna uppskattar det personliga kundmötet.

LinkedIn ger mycket tillbaka

När det gäller alla nya lagkrav som kommit under senare år, anser Fredrik det är viktigt att följa dem. Att ta vara på de positiva sakerna med t.ex. IDD och utveckla kundmötet ytterligare.

– Jag tror att det är viktigt med ordning och reda med allt vi i branschen har gemensamt. Det gynnar i slutändan kunderna, betonar Fredrik.

Till sist: hur är det då med engagemanget på LinkedIn?

– Jag gick in aktivt på LinkedIn för ca 1 år sedan i syfte att utmana mig själv och verka för allas rätt till en god arbetsmiljö och ett gott ledar- och medarbetarskap. Det har varit utmanande på många plan, men jag är tacksam när jag ser betydelsen av att verka för det goda ledarskapet och för alla nya inspirerande kontakter jag har fått både inom vår bransch, men också utanför.

Det är viktigt att vi inom bank- och försäkringsbranschen är aktiva på sociala medier och bland annat bidrar till en aktiv dialog kring ledarskapet och allas rätt till en god arbetsmiljö, avslutar Fredrik Lövgren.