Studieresa USA - Skadeförsäkring i USA

Artikelförfattare: Sten Ljunggren
Position: Senior Legal Advisor
E-mail: sten.ljunggren@if.se
Organization: If
Utgåva:
3, 2012
Språk: Svenska
Kategori:

Svenska Försäkringsföreningen genomförde våren 2012 en studieresa till USA för att studera olika aspekter på den amerikanska försäkringsmarknaden. Detta är Sten Ljunggrens (If) rapport från resan.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.