Sök artikel

Sökningen gav 966 träffar, visar 1 - 10

Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Utgåva: 2 / 2021 | Kategori: Övrigt | Författare: Finn Schwartz, Signe Rydahl Werming

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik. På trods af megen opmærksomhed omkring det psykiske arbejdsmiljø i de sidste 10-15 år er retspraksis vedrørende arbejdsgiveres ansvar for psykiske arbejdsskader stadig relativt begrænset.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Utgåva: 2 / 2021 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Kristin Diserud Mildal

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.

Konsten att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor

Utgåva: 2 / 2021 | Kategori: Miljöfrågor, Samhällsansvar | Författare: Philip Thörn

Det talas just nu mycket om hållbarhet i den svenska försäkringsbranschen. Men hur går det praktiskt till att införa ett ”hållbarhetstänk” i företaget? Går det att fokusera på alla aspekter av hållbarhet, eller måste man välja ut vissa områden? Och hur påverkar lagstiftningen? Allt det här har vi bett Philip Thörn, sedan tre år tillbaka hållbarhetschef på If, berätta om.

Förändringar på ARN minskar handläggningstiderna

Utgåva: 2 / 2021 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Marcus Isgren

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har under de senaste fem åren genomgått en hel del förändringar. — Den viktigaste delen i beslutet var att näringsidkare blev skyldiga att informera konsumenter om att ARN finns och att det är hit som de kan vända sig till för att få tvister prövade. Det har medfört att antalet ärenden till oss har ökat, berättar Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Sidor