Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 91 - 100

Viktige veivalg for yrkesskadeoppgjør

Utgåva: 2 / 2007 | Kategori: Övrigt |

Yrkesskadeforsikringsordningen står ved en skillevei, hvor erstatningsoppgjørene kanskje fratas forsikringsselskapene og legges inn i et eget oppgjørskontor. Men spørsmålet er om går ordningen er i ferd med å gå seg bort?

Tre analyser af stress

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Charlotte Boysen Schmidt

Undersøgelse efter undersøgelse viser, at en meget stor del af danskerne føler sig stressede og ude af stand til at få hverdagens mange gøremål til at hænge sammen på en tilfredsstillende måde. Og stressoplevelsen ser ud til at ramme både høj og lav indenfor stort set alle brancher og samfundslag. Derfor er det næsten umuligt at pege entydigt på tiltag, der kan afhjælpe denne nye folkesygdom. Men noget bliver vi nødt til at gøre, for vi ved allerede meget om, hvor belastende og ødelæggende stress er for den enkelte, og hvor dyrt det er for samfundet, at så stor en del af dets borgere er ramt af stress.

Forsikring: Lavpris eller livsstil?

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Övrigt | Författare: Kaspar Colling Nielsen, Michael Knie-Andersen

Vi lever i stigende grad i en oplevelsesøkonomi. I industrisamfundet solgte man producerede varer. I overgangen fra industrisamfund til servicesamfund, gav man en gratis service med produktet man solgte. I dag lever vi af at sælge services og giver gratis oplevelser med. Den særlige historie der ledsager produktet eller købet bliver således en central del af den samlede ydelse til kunden.

Klimaforandringer og forsikring

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Michael Holm, Vagn Østergaard

De danske klimascenarier angiver, at den maksimale vandstand stiger 1050 mm frem til perioden 2071 – 2100 svarende til gennemsnitligt 10,5 mm pr. år. Sammen med kraftigere og hyppigere storme end vi har set hidtil, kan det sætte forsikringsselskabernes reassurancemuligheder under pres. Udfordringen for de danske forsikringsselskaber i årene fremover er derfor at fastholde en tilstrækkelig stormreassurancebeskyttelse hos kreditværdige reassuranceselskaber, således at deres risikoprofil svarer til kapitalgrundlaget. En begrænsning i den traditionelle reassurancekapacitet vil betyde forøget fokus på kapitalmarkedet og anvendelse af securitisation.

Solvens II – Hvor er vi nu?

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt, Tillsyn | Författare: Peter Skjødt

Formålet med denne artikel er at påvise, at der er nået store og betydningsfulde fremskridt mod nye, risikobaserede solvensregler for forsikringsselskaber og pensionskasser. Mange europæiske forsikringsselskaber og pensionskasser har engageret sig dybt i arbejdet med henblik på at sikre, at de kommende solvensregler udformes hensigtsmæssigt, så det kommende solvenstilsyn ansporer til sund risikostyring, styrket konkurrence og bedre kapitalallokering – uden at det væsentlige hensyn til beskyttelse af forbrugerne svækkes.

Cykler i forsikringsmarkedet

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Henrik Klitmøller Rasmussen

Det forhold at skadesforsikringsmarkedet er cyklisk er formentlig et forhold de fleste med kendskab til forsikringsmarkedet er bekendt med. Baggrunden for cyklernes opståen, deres virkning på markedet og forsikringselskabernes mulighed for at håndtere dem er det imidlertid nok værd at fundere nærmere over. Denne artikel, som bygger på et indlæg ved forsikringsdagene i København november 2005, vil forsøge at beskrive cyklens karakter, årsager, de problemer de skaber og vil endeligt søge at give et bud på forsikringsselskabernes mulighed for at håndtere cyklerne i forsikringsmarkedet. Afslutningsvis gives en kort vurdering af, om cyklerne vil forsvinde helt eller delvist fra forsikringsmarkedet.

Det nordiske sprogfællesskab

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Jørn Lund

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge fortæller om en ung islænding, der sendes på en flerårig dannelsesrejse. Han kommer til Norge, Sverige, Orkneyøerne, England og Irland, og overalt kan han anvende sit modersmål, både til almindelig kommunikation og til digtning. Det nordiske sprogfællesskab strakte sig over et stort område.

Innovation i forsikringsbranchen

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Mikkel Bønnelycke, Olaf Valentin Kjær

Innovation og udvikling af nye forretningsmodeller er kommet i fokus, når der skal skabes vækst. Virksomhedernes omkostninger forbundet med at bringe nye produkter på markedet er fordoblet i løbet af de seneste ti år. Ikke desto mindre viser det sig, at mellem 60 og 80 procent af nye produkter er fejlskud – er det et resultat af manglende styring af innovationsprocessen? Denne artikel diskuterer, hvorfor innovation i forsikringsbranchen er påkrævet for at skabe vækst, eksempler på ekstern „bedste praksis“ samt vigtige succesfaktorer i styringen af innovationsprocessen. Endelig opstiller artiklen en model for, hvordan innovationsprocessen kan styres fra idé til implementering.

Cykler i forsikringsmarkedet

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Henrik Klitmøller Rasmussen

Det forhold at skadesforsikringsmarkedet er cyklisk er formentlig et forhold de fleste med kendskab til forsikringsmarkedet er bekendt med. Baggrunden for cyklernes opståen, deres virkning på markedet og forsikringselskabernes mulighed for at håndtere dem er det imidlertid nok værd at fundere nærmere over. Denne artikel, som bygger på et indlæg ved forsikringsdagene i København november 2005, vil forsøge at beskrive cyklens karakter, årsager, de problemer de skaber og vil endeligt søge at give et bud på forsikringsselskabernes mulighed for at håndtere cyklerne i forsikringsmarkedet. Afslutningsvis gives en kort vurdering af, om cyklerne vil forsvinde helt eller delvist fra forsikringsmarkedet.

Det nordiske sprogfællesskab

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Jørn Lund

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge fortæller om en ung islænding, der sendes på en flerårig dannelsesrejse. Han kommer til Norge, Sverige, Orkneyøerne, England og Irland, og overalt kan han anvende sit modersmål, både til almindelig kommunikation og til digtning. Det nordiske sprogfællesskab strakte sig over et stort område.

Sidor