Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 91 - 100

Penger forplikter -- også i krevende tider

Utgåva: 3 / 2012 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Tom Anders Stenbro

Med urolige finansmarkeder, usikkerhet rundt eurosamarbeidet og med en voksende arbeidsledighet i Sør-Europa, tiltar fokuset på kostnadseffektivisering og rasjonalisering også her hjemme og i våre naboland. Men gjør tøffe tider det mindre forpliktende å være finans- og samfunnsaktør?

Klimatilpasning av overvann- og tilbakeslagsskader: Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold

Utgåva: 4 / 2011 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

Flom, overvann og tilbakeslagsskader i hus og kjellere er et økende problem nærmest verden over. Et varsel om et villere og våtere vær har lenge vært hevdet av forskere. FNs klimapanel har gitt ut fire rapporter om hva vi kan forvente oss. Panelet vil i sin femte rapport i 2013 også ta for seg hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Fra deres rapport i 2007 ble det konstatert at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Andelen er forventet å øke, og kapitlet om bosetting, infrastruktur og arealplanlegging er nytt i klimapanelsammenheng.

Sidor