Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 91 - 100

Det ny AB-aftalekompleks – set fra et forsikringsselskabs perspektiv

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Søren Viltoft Baatrup

Aftaler om større byggearbejder har i Danmark i mange år taget udgangspunkt et ”Agreed document” med standardbetingelser for forholdet mellem de mange parter, herunder hvem der skal tegne hvilke forsikringer. ”Almindelige betingelser” (AB) og ABR for rådgivere foreligger nu i en ny version, AB 18 hhv. ABR 18. Artiklens forfatter mener ikke –selvom det var hensigten – at det er blevet lettere for parterne at håndtere forsikringsforholdene.

Att styra i ett ömsesidigt bolag

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Ömsesidiga bolag | Författare: Staffan Furusten

På SCORE – Stockholm centre for organizational research, ett forskningscentrum som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm – bedrivs ett forskningsprogram kring betydelsen för ledning och styrning av olika associationsrättsliga organisationsformer, bl.a. ömsesidiga bolag. I slutet av 2015 beslöt Folksam att stötta ett femårigt projekt inom ramen för forskningsprogrammet. Staffan Furusten, docent och föreståndare för SCORE, berättade på ett SFF-seminarium om den här spännande forskningen.

Ny trendrapport pekar på vikten av digital agilitet för försäkringsbolagen

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Digitalisering | Författare: Kevin Jiang

Konsultföretaget Capgemini har tillsammans med Efma (europeisk bank- och försäkringsförening) för elfte året i följd publicerat World Insurance Report som undersöker trender och nya fenomen i försäkringsbranschen. Rapporten baseras på 10 000 kundintervjuer i 20 länder inklusive Sverige och över 130 fokusintervjuer med högre chefer inom försäkringsbranschen.

Hvad skal vi med IDD?

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Viggo Svolgaard Musaeus

Den 1. oktober 2018 trådte IDD i kraft. Det betyder bl.a., at alle, der distribuerer og formidler forsikrings-og pensionsløsninger, skal leve op til nye kompetencekrav. Viggo Svolgaard Musaeus fra Forsikringsakademiet har fulgt IDD-arbejdet tæt og giver dig, der distribuer og formidler forsikrings- og pensionsløsninger, en dybere forståelse af IDD-kompetencekravene, og hvad det betyder for dig og for branchen.

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum.

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

En grupp om tolv representanter från svenska försäkringsbolag och Svenska Försäkringsföreningen besökte i slutet av maj Zürich i Schweiz för att studera och ta del av erfarenheter från ett par av de största aktörerna på bank- och försäkringsmarknaden i internationellt sett. Resan var ett stipendium via Svenska försäkringsföreningen som syftar till studier inom försäkringsområdet. Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Anna Lööv, Johan Uggla

Författaren redogör i artikeln för den departementspromemoria, i vilken regeringen lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Digitalisering | Författare: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

Cyberrisker i en föränderlig värld

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Risk | Författare: Ronnie Wallén

Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

Sidor