Sök artikel

Sökningen gav 907 träffar, visar 91 - 100

IORP II kan føre til store forandringer i pensionssektoren

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Jesper David Jensen

IORP II-direktivet står overfor at skulle implementeres i dansk ret. Men da den danske pensionssektor allerede er underlagt Solvens II-direktivet, vil IORP-II direktivet ikke umiddelbart få stor anvendelse. I artiklen peges dog på, at presset fra udenlandske IORP, som kan levere arbejdsmarkedspension til danske kunder efter lempeligere IORP-minimumsregler, kan gøre det nødvendigt at udbrede anvendelsen af IORP II-direktivet til de danske leverandører af arbejdsmarkedspension. Konsekvensen kan dog blive en mere regulatorisk opdelt pensionssektor, og med forskelle i forbrugerbeskyttelsen.

Brexit – så påverkas försäkringsbranschen

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Rickard Ydrenäs

Om ett år lämnar Storbritannien den Europeiska Unionen. Trots fromma förhoppningar om att britterna till slut kommer att ändra sig måste försäkringsbranschen ställa in sig på att Brexit verkligen blir av. Det brittiska politiska klimatet är så förgiftat att det inte kommer att gå att backa bandet och ställa in Brexit. Som premiärminister Theresa May sagt, ”Brexit means brexit”. Det är en viktig utgångspunkt för en analys av de fortsatta Brexitförhandlingarna.

Forsikringsnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Risk, Skadeförebyggande | Författare: Harald Bjerke

Finansnæringen har i årenes løp utarbeidet en rekke rapporter som beskriver hvilke typer kriminell aktivitet som rammer næringen, dens utvikling og hvordan finansnæringen kan jobbe mot den. Felles for rapportene, enten de er til internt bruk eller er ment for offentligheten, er at de har vært laget for å gi leseren et bilde av hvor viktig innsatsen mot økonomisk kriminalitet er. Kriminalitet koster, og medfører enorme tap for finansnæringen - hvert eneste år. Regningen for dette er det kunden som får, ofte i form av dyrere forsikringer, økte gebyrer, osv.

Penger å spare på skadeforebygging?

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Eva Jakobson Vaagland

Trygghet og sikkerhet er viktig for samfunnet, foretak, organisasjoner - og for hver enkelt av oss. Terrorattentat, brann, flom og ras grunnet klimaendringer er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer de fleste av oss. Det er disse Skadeforebyggende forum (Skafor) er mest opptatt av.

-- Society seems to have put more effort into helping people reach old age than in helping them enjoy it.

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Anina Grell, Lars Sommer-Hansen

People get older and older and people's needs for insurance and care change accordingly. On the same time, due to increased pressure on the states' budgets the benefits provided by the states are shrinking. What is really happening ? What do consumers really want ? And is the insurance industry ready to take part in the transition?

Building trust in insurance – practical steps we can all take

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Ledarskap | Författare: Duncan Minty

We all know that trust is important in a business sector like insurance. The question we should then ask ourselves is: what are we doing to protect it and to nurture it? Trust doesn’t look after itself. You have to pay it attention and according to a 2017 survey by advisory firm PwC, insurance needs to do more.

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Statlig pension, Tjänstepension | Författare: Alexandra Plahte

Alderspensjon kommer som kjent fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er grunnmuren/grunnpilaren, nemlig alderspensjon fra folketrygden, vesentlig endret. Spørsmålet er hva endringene betyr for den enkelte og – ikke minst – hva det medfører av endringer for de øvrige to pilarene; nemlig pensjonsordningene gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og privat sparing.

Sidor