Sök artikel

Sökningen gav 966 träffar, visar 91 - 100

Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk, Skadeförebyggande, Skadeförsäkring | Författare: Harald Bjerke

Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser - Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet.

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Denna artikel är en sammanfattning av den nyligen utgivna boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016. Bakgrunden till boken var ett initiativ av representanter från Skandia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria – som förvaltar bolagets arkiv – som önskade att fylla den kunskapslucka som fanns om bolagets historia från 1990 och fram till 2016.

Unik modell i Västerås för riskhantering

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk | Författare: Christopher Forsberg

Västerås stad har skapat en modell för integrerad riskhantering som är tämligen unik för svenska kommuner. Genom den har biträdande säkerhetschef Christopher Forsberg och hans kollegor lyckats få ihop sju olika Risk Management-dokument till en enda modell.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Randi Mørk

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk, Skadeförsäkring | Författare: Claus Tønnesen

Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Skadeförebyggande, Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Patricia Seidel Garpedal

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

Sidor