Sök artikel

Sökningen gav 923 träffar, visar 801 - 810

Skadeförsäkring: Samspel riskkontroll – finansiering

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Rolf Brink

Varje företag lever i sin miljö och med sina förutsättningar. Vad som gäller i det ena företaget behöver inte gälla i ett annat. Vad gäller risk kan den tacklas på olika sätt: (1) Riskkontroll för att reducera skadorna på egendom, person och ansvar. Detta sker genom en systematisk bearbetning av orsakerna. (2) Riskfinansiering för att göra skadekostnaden mer förutsägbar, budgeterbar. Detta sker genom försäkringsköp, självrisker eller egenförsäkring.

The road to privatisation

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Lars Nilsson

These are my points and observations that are discussed and, hopefully, substantiated in this paper: • Private and government sectors are gradually converging in practices and management. • Risk awareness is likely to be an area that generally needs to be improved both in the government sector and in the private sector. • A holistic management approach to risk is something to be advocated both in the government sector and in the private sector. • Administrative, financial and economic control of risk is likely to need more attention than pure technical aspects when treading the road of privatisation. • Risk financing programs must be quick and easy to implement in existing and former government agencies. • The captive concept is as valid in the government sector as in the private sector as a sophisticated tool for risk management. • The spin-offs of a captive may not be so attractive in the government sector as in the private sector. • A concept for introduction must perhaps be even better prepared in the professionally investigative and scrutinizing environment of the government sector. • The security and reinsurance aspects could be quite different in a government risk financing framework compared with a conventional captive. • Agencies should in my experience be expected to be quite keen on receiving and adopting risk management practices.

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Leif Rehnström

I slutet av fjolåret och i början av detta år stiftade riksdagen ett antal för försäkringsbranschen centrala lagar. Den nya lagstiftningen reglerar frågan om garantiordning inom lagstadgade försäkringar, den lagstadgade olycksfallsförsäkringens framtida ställning samt pensionsförsäkringsbolagens solvens, placeringar och förvaltning. Lagen om försäkringsbolag revideras dessutom på ett antal punkter till följd av de ändringar som gjorts i lagen om aktiebolag och som träder i kraft 1.9.1997.

Försäkringsbranschen och finanskrisen – synpunkter på några delfrågor

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Edmund Gabrielsson

Finanskrisen åren 1990–1993 var i första hand en kris som rörde finansbolagen och bankerna och som medförde stora förluster för åtskilliga av dessa. I kommittébetänkanden och i böcker och uppsatser har försök gjorts att närmare analysera krisen och dess orsaker. Krisen kom som bekant att beröra även försäkringsbranschen, med i vissa fall stora förluster och även de första konkurserna på årtionden. Någon mera systematisk analys av hur försäkringsbolagen drogs in i krisen och av hur stora de sammantagna förlusterna blev har hittills inte gjorts. Ännu så länge är krisen och dess verkningar i gott minne hos bolagsledningarna, förhoppningsvis, men med tanke på hur snabbt minnet av också otrevliga upplevelser kan förblekna borde det vara en angelägen uppgift för någon att göra en mera grundlig och sammanhängande analys av finanskrisens verkningar på försäkringsområdet.

On predicting the next very severe wind storm loss

Utgåva: 1 / 1997 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Håkan Pramsten

The practical problem of predicting the loss amount that will hit an insurance company in the next very severe wind storm has recently been analysed in the context of extreme value statistics. The new assessment methods proposed will be shown to be easy to apply and also well justified from a theoretical point of view. It is also argued that recent years’ windstorm and hurricane catastrophes could have been predicted by proposed methods.

Kriminalitet och Försäkring - Temarapport vid Nordisk försäkringskongress1)

Utgåva: 1 / 1997 | Kategori: Försäkringsteknik, Skadeförebyggande | Författare: Leif Björklund

Som överskriften anger är det ett mycket vidsträckt begrepp som rapporten skall belysa. Avgränsningen blir därför svår att göra samt mycket subjektiv. Jag har funnit det lämpligt att dela in rapporten i två huvuddelar, dels en del avseende brott som försäkringen är tänkt att skydda mot och dels en del avseende brott riktade mot försäkringsbolagen. Det är inte alltid som dessa två grupper hålls isär eller ens går att hålla isär. Således torde en redovisning av antalet stöldanmälda men inte återfunna fordon innehålla en stor mängd försäkringsbedrägerier.

The Nordic Concept of Indemnity to Drivers

Utgåva: 1 / 1997 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt | Författare: Tomas Köhler

Severe personal injuries and fatal claims due to traffic accidents are tragedies in the ordinary daily life. Tragedies that do not cause any headlines in the newspapers. In the modern society of course there are a lot of work going on to keep up road safety etc., but in the end there is a common acceptance of the fact that accidents occur and, at least if the accident is not spectacular, that these tragedies are more or less unavoidable.

Pensions & inflation - How has the Life Industry coped with Inflation?

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Sven Guldberg

This paper describes the historical background that led to the formulation of the investment rules under which the life offices were obliged to operate. The author has analysed data supplied by two life offices, one in Norway and one in Sweden, and concluded that the offices have indeed succeeded in treating their policyholders equitably, The inability of the life offices to provide compensation for inflation has, in his view, been due to the restrictive investment policy imposed by the authorities. This paper was originally presented at the 25. Actuarial Congress in Brussels.

Sidor