Sök artikel

Sökningen gav 164 träffar, visar 81 - 90

”Drømmen om tryghed – tusind års dansk forsikring”

Utgåva: 2 / 2008 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Statlig pension, Försäkringshistoria, Tjänstepension, Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens, Skadeförsäkring, Tillsyn | Författare: Jørgen Gawinetski

Endelig kom der et samlet værk om dansk forsikrings historie. Af forfatterne Ole Feldbæk, Anne Løkke og Steen Leth Jeppesen. Ole Feldbæk er dr. phil. og professor i historie ved Københavns Universitet, Anne Løkke er dr.phil. og lektor i historie ved Saxo Instituttet under Københavns Universitet og Steen Leth Jeppesen er cand.polit. og var i mere end 20 år direktør for danske forsikringsselskabers brancheforening Forsikring og Pension, tidligere Assurandør-Societetet. Det er således tre særdeles kvalificerede personer, der med hver deres baggrund har skrevet det imponerende værk om dansk forsikrings historie.

Forsikring i fremtiden - Fra erstatning til sikring af livsbanen

Utgåva: 2 / 2008 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Jesper Bo Jensen

Fremtidens forsikring på skadessiden vil være baseret på det, vi savner og frygter at miste i fremtiden. Der er ved at ske et skifte fra frygt for at miste materielle goder til at miste livsevnerne. Samtidig forventer vi i stigende grad at kunne leve hele livet, og der er indbygget en stor belønning i den nye senior-tilværelse, som vi alle stræber efter. Derfor vil der ske et skifte fra skadeserstatninger til serviceydelser, der bringer forsikringstagerne tilbage på sporet igen. Fremtidens forsikring vil sikre os at bevare evnerne til at leve frem for vore materielle goder. Det vil føre til en række nye forsikringstyper som overvægts-forsikring, skilsmisseforsikring og livsduelighedsforsikring, og især ændrer grundlaget for de nuværende forsikringer.

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark

Utgåva: 2 / 2008 | Kategori: Övrig skadeförsäkring | Författare: Kasper Andersen

Den danske regering har fremsat lovforslag om en statslig terrorforsikringsordning for skadesforsikring. Ordningen skal forhindre, at store dele af forsikringsbranchen går konkurs som følge af en stor terrorbegivenhed i Danmark. Forsikringsbranchen i Danmark bakker i store træk op om den foreslåede ordning, som alene omfatter propertyforsikringer. Branchen har dog peget på, at ordningen kun kan opfylde sit formål, hvis der samtidig gennemføres en løsning for arbejdsskadeforsikring.

Klimainitiativer i Forsikring & Pension – hvorfor og hvordan?

Utgåva: 1 / 2008 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Jan V. Hansen

Klimaforandringer, der med stor sandsynlighed er menneskeskabte, er en global problemstilling, som forsikringsselskaber i især USA og UK har forholdt sig aktivt til i flere år. De senere års storme og kraftige skybrud i Danmark har kostet over 18 mia. kr. og berørt mange hundredetusinde virksomheder og husstande. Selv ved en meget ambitiøs og international koordineret indsats for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser vil der ske betydelige ændringer i vores klima. Derfor handler klimapolitik både om at reducere udledningen af klimagasser og tilpasse samfundet til uundgåelige forandringer. Forsikrings- og livselskaber kan spille en vigtig rolle i forhold til begge aspekter af klimapolitikken. Aktuelle initiativer i Forsikring & Pension præsenteres.

Risk Management – Krisen kommer, eller gør den?

Utgåva: 1 / 2008 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Erik B. Johansen

Kriser handler i høj grad om, at uventede ting sker pludseligt, at man måske har mistet kontrollen over problemerne og at der er en meget begrænset tidshorisont til at få ændret et kaos til en kontrolleret situation. Det er forbavsende få virksomheder, der har en operativ kriseplan klar – man stoler i høj grad på egen evne til at kunne udøve situationstilpasset lederskab. Frem for at inddrage kriseplanlægning i virksomhedens strategiplanlægning vælger man at se bort fra mulighederne for at kunne tackle en krise i tide

Lean og Legal Risk Management

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Jon Iversen, Marianne Edler von Eyben

Risikostyring og procesoptimering er kommet på agendaen i forsikringsselskaberne. Mange juridiske afdelinger er derfor begyndt at arbejde systematisk med legal risk management, som beskrevet nedenfor. Men det er ikke blot i relation til risikostyring, at juridiske afdelinger kan hente inspiration fra de initiativer, der er igangsat i andre af virksomhedens afdelinger. Et andet styringsværktøj er Lean. Denne artikel indledes med en kort beskrivelse af legal risk management og Lean, hvorefter den forsøger at give et bud på, hvorledes en juridisk afdeling med fordel kan arbejde med Lean og de principper og værktøjer, der er knyttet hertil.

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsrätt, Marknadsföring och konkurrens, Övrigt | Författare: Morten Samuelsson, Tine Egelund Thomsen

enne artikel handler om de regler i forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført i 2006. Hovedvægten ligger på lovens nye bestemmelse om forbud mod provision fra forsikringsselskaber til forsikringsmæglere i tilknytning til det konkrete kundeforhold. I artiklen bliver der redegjort for indholdet og rækkevidden af provisionsforbuddet. Endvidere bliver forholdet til udenlandske forsikringsselskaber og -mæglere i relation til provisionsforbuddet belyst. Artiklen indeholder en udførlig gennemgang af overgangsreglerne, både for så vidt angår reglen om eksisterende aftaler om provision mellem en forsikringsmægler og et forsikringsselskab, og for så vidt angår reglen om formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger. Endelig indeholder artiklen et afsnit om de øvrige ændringer af forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført ved lovændringen i 2006 samt et afsnit om de sanktioner, som loven giver mulighed for at anvende ved overtrædelse af reglerne.

75 års oplysning om forsikring

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Simon Tolstrup

Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister får en saglig ekspertkommentar til deres historier. Forsikringsoplysningen har gennem de sidste 75 år opbygget en stærk platform i pressen og en høj troværdighed blandt de danske forbrugere. Her præsenteres et vue over 75 års forsikringshistorie.

Rettferdig forsikring?

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Övrigt | Författare: Trine Skei Grande

Det blir stadig vanligere å skaffe seg helseforsikringer. Godt nytt for forsikringsselskapene, men er det godt nytt for oss andre? Det blir sagt at forsikring er som lotteri. Du vedder med en viss innsats om du for eksempel kommer til å få bilen din stjålet. Forsikringsselskapenes anliggende er som enhver bedrift å øke eiernes overskudd. Det er selvfølgelig helt legitimt. Vårt ansvar som politikere er å legge rammene for at hvert individ får en så rettferdig behandling innen helsevesen og i samfunnet for øvrig som overhode mulig.

Sidor