Sök artikel

Sökningen gav 457 träffar, visar 81 - 90

En flexibel alternativ unconstrained plusfond -- vad är det?

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Johanna Gustafsson

Friare placeringsmandat kan indikeras i fondnamnet genom att addera ord som Flexibel, Unconstrained, Alternativ och Plus. Om en fond i sitt namn indikerar ett friare placeringsmandat och därmed högre risk måste det råda konsensus på marknaden kring vad detta begrepp innebär, för att sparare ska ha möjlighet att uppfatta den ökade risken. I artikeln visar Johanna Gustafsson,på Söderberg & Partners att sådan konsensus inte råder på den svenska marknaden idag.

Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Olle Ludvigsson

I slutet av 2015 presenterade kommissionen en grönbok, som öppnade för en diskussion om hur man ska skapa en starkare europeisk marknad för finansiella tjänster riktade till konsumenter. Vid ett rundabordssamtal i början av juni berättade EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson om den initiativrapport som han tagit fram med anledning av grönboken.

Poängbedömning av hundförsäkringar

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Djurförsäkring | Författare: Gabriella Hallberg

Konsumenternas Försäkringsbyrå har lanserat en ny jämförelse av hundförsäkringar. Den kompletterar vår fördjupade hundförsäkringsjämförelse eftersom vi nu också har satt poäng på några utvalda försäkringsmoment. I den nya jämförelsen får du snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det, skriver Gabriella Hallberg.

EU i fokus på medlemsmöte

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Rickard Ydrenäs, Susanne Sjödin Svensson

På Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte i mars var det EU:s beslutsprocess och vilka frågor som just nu diskuteras i Bryssel, som stod på agendan. Två initierade talare hade bjudits in: Rickard Ydrenäs, tidigare politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt, och Susanne Sjödin-Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Digitaliseringen förändrar allt

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Digitalisering | Författare: Eva Erlandsson

I januari publicerade Svensk Försäkring "Omvärldstrender 2016". I den fanns ett kapitel om digitalisering som utmaning för försäkringsbranschen, som vi nu vill att Nordisk försäkringstidskrifts läsare ska få tillgång till. Eva Erlandsson har gjort vissa uppdateringar av ursprungstexten.

Vad händer med koldioxidbubblan?

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Kajsa Brundin

Vid klimatmötet i Paris enades världens ledare om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Att begränsa koldioxidutsläppen för att nå detta mål innebär att vi inte kan använda alla de fossila fyndigheter som finns bekräftade och värderade som tillgångar hos bolag på börser världen över. Är det här en värderingsbubbla som inte har spruckit? frågar sig Kajsa Brundin på Söderberg & Partners.

En moderniserad föreningslag – hur påverkas försäkringsbranschen?

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Camilla Dath, Viveka Classon

I denna artikel redogör författarna för några av de förändringar som görs i föreningslagen och som får effekt på ömsesidiga försäkringsbolag och regleringen av försäkringsföreningar. Avslutningsvis frågar de sigom förändringarna i föreningslagen nu innebär att det verkligen kommer att råda konkurrensneutralitet mellan företagsformerna på försäkringsmarknaden.

Kan funktionell medicin revolutionera framtidens sjukvård?

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

Funktionell medicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen som är på frammarsch i USA, där det har vuxit fram något av en folkrörelse kring den här behandlingsmetoden. Meningarna är delade, både i USA och i Sverige. Här finansierar några försäkringsbolag en klinisk prövning med anknytning till funktionell medicin, för att se om denna behandlingsmetod skulle kunna vara till hjälp för vissa patientgrupper. Oavsett vad man tycker, kan det vara värt att sätta sig in vad behandlingsmetoden innebär och hur den kan påverka försäkringsbranschen.

Sidor