Sök artikel

Sökningen gav 923 träffar, visar 791 - 800

Företagsstrukturen inom svensk enskild försäkring 1950–1980

Utgåva: 4 / 1997 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Karl Englund

Varje näringsgren har sin specifika struktur. Här och var är det ett fåtal stora företag som konkurrerar med många små företag om konsumentens bevågenhet, och här och var konkurrerar företag med någorlunda komplett produktutbud inom verksamhetsområdet med företag som satsar på specialprodukter. Och det är väl känt att dagens branschstruktur inom svensk enskild försäkring företer både den ena och den andra egenheten. Men hur såg egentligen vägen dit ut – i hela dess bredd? Man har från flera håll ställt sig den frågan, men inte kunnat få mer än ungefärliga svar. Här nedan därför litet utöver vad som redan sagts om svensk försäkring under det stora omvandlingsskedet 1950-1980.

Unit link in Sweden

Utgåva: 4 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Carl Westerstad, Fredrik Jejdling, Magnus Kjellberg

The launch in 1990 of unit link, or unit-linked insurance, as a consequence of the removal of legislative barriers was a milestone for the Swedish life assurance industry. Due to rigid regulations, the Swedish assurance industry had for long been static, deprived of change and new products. The paper is organised as follows. Firstly, an introduction to unit link is presented. Secondly, an outline of the Swedish life assurance market with specific emphasis on the unit link market is conducted. Thirdly, our expectations for the future of unit link are presented. Finally, conclusions are provided.

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Marianne Jybæk

Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer, at der må stilles store krav til såvel forsikringsgivers som forsikringstagers informationspligter i forsikringsforholdet. Allerede i markedsføringsfasen har selskaberne pligt til at give præcise informationer bl.a. om præmien. Tilsidesættelse af informationspligten i forbindelse med tegningen kan få afgørende følger, og det samme er tilfældet ved ændringer af bestående forsikringer, ved skader og ved forsikringens ophør.

Lätta skallskador – en svår skadetyp

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Erland Strömbäck

Till de komplicerade och mest svårbedömda skadorna i trafiken och i andra olyckssituationer hör paradoxalt nog lätta skallskador. Hjärnan är en ytterst känslig organism som kan ta allvarlig skada även av ett lättare trauma. Konsekvenserna för individen själv och för hans omgivning kan bli ödesdigra.

Dimensions and insurability of business risks

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Arto Suominen, Janne Engblom

The risks of small and mediumsized enterprises constitute complex layers of problems, which take in the whole business network. Enterprise risks have traditionally been divided into business and accident risks. Business risks comprise a problematic risk group, because recognising and in particular evaluating them is difficult. In addition, e.g. products offered by insurance companies for managing them are rare.

Strategier för pensionsförsäkringar – tre fallstudier av Skandia, Trygg-Hansa och Wasa

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Biljana Bozic, Lovisa Carlsson

Från att ursprungligen ha varit de enda försäljarna av privata pensionsförsäkringar har försäkringsbolagen märkt av stora förändringar i branschstrukturen. Banker och utländska aktörer har tillåtits att ge sig in och konkurrera om de svenska kunderna. Marknadsvillkoren för pensionsförsäkringar har dessutom förändrats. Bl.a. har kundens förmånliga avdragsmöjligheter kraftigt reducerats i samband med skattereformen vid årsskiftet 1990/91. Hur har försäkringsbolagen förändrat sina strategier för att bemöta dessa förändrade förutsättningar?

Skadeförsäkring: Samspel riskkontroll – finansiering

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Rolf Brink

Varje företag lever i sin miljö och med sina förutsättningar. Vad som gäller i det ena företaget behöver inte gälla i ett annat. Vad gäller risk kan den tacklas på olika sätt: (1) Riskkontroll för att reducera skadorna på egendom, person och ansvar. Detta sker genom en systematisk bearbetning av orsakerna. (2) Riskfinansiering för att göra skadekostnaden mer förutsägbar, budgeterbar. Detta sker genom försäkringsköp, självrisker eller egenförsäkring.

Om självmord och försäkring

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Karl Englund

En problematik, som lyckligtvis inte är av samma dignitet för dagens försäkringsfolk som för gårdagens, utgör de fall då det ställer sig svårt att avgöra om en livförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad person begått självmord eller inte. Saken har, om man så vill, tre sidor: en tekniskpraktisk, en idéhistorisk och en skönlitterär, av vilka den sistnämnda sidan – som nedan skall visas – inte engagerat enbart deckarförfattare. Vad är då upplevt och vad är ren fantasi i det som författaren formar och finslipar i sin verkstad? Det var en tråd som inte minst den engelske författaren W. Somerset Maugham spann på, när han vid några och sextio satte sig för att sammanfatta en skiftesrikt livs erfarenheter och tankemönster.

Sidor