Sök artikel

Sökningen gav 164 träffar, visar 71 - 80

Fra kunder til forbrugere

Utgåva: 2 / 2010 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Charlotte Fischer

For ikke mange år siden talte danske forsikrings- og pensionsselskaber mest om "kunder". Ordet "forbrugere" tilhørte andre. Men forbrugerne har ingen monopol på. De er lige så vel forsikrings- og pensionsbranchens sag og interesse. Ud fra en simpel erkendelse af, at tilfredse forbrugere også er glade kunder.

Terrorforsikringsloven fra 2008 er nu i kraft i Danmark

Utgåva: 1 / 2010 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Claus Tønnesen

Den danske lov om en statsgaranti for tilfælde af at Danmark skulle blive ramt af større terrorskader ved brug af biologiske, kemiske eller radioaaktive våben er trådt i kraft den 31. marts 2010. Skulle den helt store terrorskade ske er danske forsikringstagere sikret erstatning og størstedelen af forsikringsbranchen ventes at kunne overleve. Branchen har stiftet en pool, der dog først træder i kraft fra det kommende årsskifte.

Price comparison sites in the United Kingdom and Sweden

Utgåva: 4 / 2009 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Markus Norling and Erika Eliasson

In recent years there has been a boom in insurance comparison websites in the United Kingdom. These sites are increasingly UK consumers’ first port of call for motor and home insurance. Aggregators were estimated to have generated over 40 per cent of new private motor business Gross written premium in 2008.[1] The effect on the market has been price pressure and decreased customer loyalty. Customers have the most to gain from this development but there is also a risk of deterioration in product content and service. Insurers with large market shares are those with the most to lose, as this will affect both price levels and customer loyalty. As a consequence, traditional insurers need to choose a future strategy for adapting to the new market situation. The article will describe the effects of this recent market development and compare the situation on the UK and the Swedish market.

Skattereformen foråspakke 2.0 og dens betydning for pensions- og forsikringsbranschen

Utgåva: 2 / 2009 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Jan V. Hansen

Forårspakke 2.0 giver personskattelettelser for 26 mia. kr. og andre lettelser for tre mia. kr. Lettelserne er fuldt finansierede ved øgede grønne afgifter for erhverv og husholdninger, beskæring af skatteværdien af rentefradraget og andre ligningsmæssige fradrag, øgede afgifter på forbruget af fedt, sukker og tobak samt stramninger for erhvervslivet, herunder øget lønsumsafgift for den finansielle sektor. Skattepakken forventes at øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 19.000 fuldtidspersoner og øge velstanden med 30 mia. kr. Forårspakke 2.0 har konsekvenser for pensionsbranchen og dens kunder, bl.a. fordi der indføres et loft over årlige indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på 100.000 kr. Livsvarige livrenter er således herefter den eneste opsparingsform uden loft over de årlige indbetalinger. Dette stiller krav til branchen om rådgivning af de knap 100.000 personer, der rammes af det nyindførte loft. Disse 100.000 personer indbetaler tilsammen mere end 18 mia. kr. over 100.000 kr.-loftet. En særskat på høje pensionsudbetalinger - også benævnt udligningsskat – overvejes, men den er ikke udmøntet i lovgivning. Den kan, hvis den gennemføres, få betydelige negative konsekvenser for pensionsopsparingen.

En guidet tur rundt i Management junglen

Utgåva: 1 / 2009 | Kategori: Övrigt | Författare: Erik B. Johansen

MBO-Management by Objectives, MBWA-Management by Walking Around, Benchmarking, Branding, Action learning, Proaktiv, Assesment, Balanced Scorecard, BPR-Business Process Reengineering,Corporate image, Spirituel energi, Learning by Doing, Outsourcing, Intellektuel kapacitet, Karriereanker, Tovholder, Overkill, Optimering, Deflation, Customer value, Synergier, Win-Win, Lean, Rettidig omhu og Lommeordkombinator.

Den finansielle krise og den danske forsikrings- og pensionssektor

Utgåva: 1 / 2009 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Peter Skjødt

Danske forsikringsselskaber og pensionskasser er som alle andre finansielle virksomheder berørt af den finansielle krise. Men selskaberne er bedre rustede til at modstå krisen end under den seneste alvorlige markedsturbulens umiddelbart efter årtusindskiftet. Krisen har vist, at det er vigtigt at søge at undgå, at forsikringsselskaber og pensionskasser under urolige markedsforhold agerer procyklisk og dermed skubber yderligere til en i forvejen negativ markedsudvikling. Livsforsikringsselskaber og pensionskasser er langsigtede investorer, der skal kunne optrædende stabiliserende på de finansielle markeder i urolige tider. At fremme tiltag, der modvirker procyklisk adfærd, bør være en væsentlig målsætning for de kommende år. Den finansielle krise rejser krav om skrappere finansiel regulering og mere åbenhed om risikooplysninger fra de enkelte finansielle virksomheder. Kravet er forståeligt, men det bør sikres, at initiativer til at fremme åbenhed om solvenssituationen mm. sker på et gennemarbejdet og konsistent grundlag.

Offentlighed om det finansielle tilsyns afgørelser

Utgåva: 4 / 2008 | Kategori: Tillsyn | Författare: Claus Tønnesen

I sommer blev der i Danmark indført øget offentlighed om en række afgørelser, der træffes af de finansielle tilsynsmyndigheder. De finansielle erhverv bakkede op om grundideen med mere offentlighed, men havde foretrukket en grundigere lovforberedelse herunder en grundigere vurdering af forslagets konsekvenser.

Sidor