Sök artikel

Sökningen gav 145 träffar, visar 71 - 80

Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Knut Francke

Pöyry Management Consulting (Norway) AS utarbeidet en rapport for Finans Norge, NHO og KS om muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge. Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres. I denne artikkelen er det framhevet en del sentrale poenger fra rapporten.

Naturskadeåret 2013

Utgåva: 1 / 2014 | Kategori: Miljöfrågor, Skadeförsäkring | Författare: Tonje Westby

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Nanomaterialer – en framtidig forsikringsrisiko?

Utgåva: 4 / 2013 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Stein Haakonsen

Det er grunn til en viss bekymring for at utbredelse og bruk av nanomaterialer på sikt kan skade helse og miljø. Ikke minst har dette spørsmålet stor betydning for forsikringsnæringen, som blant annet må fokusere på mulig eksponering av risiko innenfor forsikringsprodukter som dekker helse, uførhet, yrkessykdom, generelt ansvar og produktansvar.

Få branner og lite uvær

Utgåva: 2 / 2013 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15 milliarder kroner før skattekostnad for 2012. Dette er en resultatforbedring på rundt 8 milliarder kroner i forhold til 2011. Hovedårsaken er lave skader.

Sidor