Sök artikel

Sökningen gav 492 träffar, visar 71 - 80

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Paulina Dejmek-Hack

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.

Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Statlig pension | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

I mitten av mars arrangerade Pensionsnyheterna och Ydrenas Communications en nätverksträff kring Pensionsgruppens förslag att reformera premiepensionens fondtorg. Avsikten var att låta olika intressenter belysa Pensionsgruppens förslag. Pensionsmyndigheten underströk att förändringen ska minska risken för problem med oseriösa aktörer, medan Fondbolagens förening tycker att Finansinspektionen ska agera snabbare och begära in underlag från utländska tillsynsmyndigheter för att rensa ut dessa oseriösa aktörer.

Brexit – så påverkas försäkringsbranschen

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Rickard Ydrenäs

Om ett år lämnar Storbritannien den Europeiska Unionen. Trots fromma förhoppningar om att britterna till slut kommer att ändra sig måste försäkringsbranschen ställa in sig på att Brexit verkligen blir av. Det brittiska politiska klimatet är så förgiftat att det inte kommer att gå att backa bandet och ställa in Brexit. Som premiärminister Theresa May sagt, ”Brexit means brexit”. Det är en viktig utgångspunkt för en analys av de fortsatta Brexitförhandlingarna.

Se regelverken som möjlighet

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Åke Freij

Just nu är det många regelverk som är på väg att implementeras och som påverkar försäkringsbranschen. Många företag uppfattar regelverken som negativa för verksamheten, men egentligen skulle det inte behöva vara så. ─ I själva verket är regelverken källor till innovation. Den oftast negativa synen på regleringar gör att nya regler inte implementeras optimalt. Mitt råd till företagen är därför att se de nya regelverken som kundens dolda röst. Kunderna vill bli behandlade säkert, transparent, tydligt och med respekt för den egna specifika situationen, menar Åke Freij, som intervjuas i den här artikeln.

Sidor