Sök artikel

Sökningen gav 457 träffar, visar 71 - 80

Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Ledarskap, Skadeförebyggande, Övrig skadeförsäkring | Författare: Marie Fristedt

Förra året utfärdade Arbetsmiljöverket en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Euro Accident erbjuder Euro Accident ett verktyg, som kallas för Hälso- och arbetsmiljöscreening. Det handlar om att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt att prioritera investeringar som leder till positiva resultat,

Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Kompetensförsörjning | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

För åttonde året i rad har en Ung talang i försäkringsbranschen utsetts av Svenska Försäkringsföreningen. Priset gick till Per Gezén, SEB Pension & Försäkring. Samtidigt fick Fabian Väppling, Skandia, och Mathilda Bowallius,AMF, motta hedersomnämnanden. Efter prisutdelningen höll Svante Randlert från Academic Work ett uppskattat anförande kring försäkringsbranschens rekrytering av unga talanger.

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Tove Brickner

Delkaskoförsäkringen är en fordonsförsäkring som täcker ett flertal olika skador såsom glas, stöld, brand, räddning och maskin. I artikeln redogörs för ett arbete, vars huvudsakligamål var att utreda om det alltid är bättre att genomföra tariffberäkningarna per skadetyp och i så fall om det är värt det extra arbetet. Författaren fick 2016 års Aktuarie-pris för detta arbete. Artikeln är en sammanfattning av arbetet.

Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Digitalisering | Författare: Carl-Henrik Knutsson

I år var det Danmarks tur att vara värd för den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport. I artikeln kan du läsa korta sammandrag av de anföranden som hölls under den öppna delen av konferensen, då även andra intresserade än stipendiaterna hade möjlighet att ta del av det som händer på det här området.

Ersättningskollen ger helhetsbild

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Johan Ljungqvist

Ersättningskollen är en webbtjänst där en löntagare enkelt kan se vilka ersättningar han eller hon kan få, om denne drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Tjänsten, som lanserades 2014, är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

Sidor