Sök artikel

Sökningen gav 953 träffar, visar 71 - 80

EU och hållbarhetsfrågorna

Utgåva: 3 / 2019 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Sara Bergström

Regelutvecklingen inom hållbara finanser går i rasande fart. I mars 2018 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, avsedd att underlätta investeringar i hållbara projekt och tillgångar inom hela EU. Sedan dess har ett stort antal åtgärder genomförts. Under hösten väntas de första regelverken att träda i kraft. Hur långt har arbetet kommit? Vi har frågat Sara Bergström, som bevakar de här frågorna för Svensk Försäkrings räkning.

EIOPA foreslår garantifonde på forsikringsområdet

Utgåva: 3 / 2019 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Claus Tønnesen

Som svar på EU-Kommissionens ”call for advice” ventes EIOPA at foreslå, at der indføres garantifonde på forsikringsområdet. Forslaget er baseret på et spinkelt grundlag og mange konkrete spørgsmål om fondenes dækning og finansiering er ikke afklaret. En igangsat høring om EIOPAs råd til EU-Kommissionen vil forhåbentlig bidrage til gode løsninger i en vanskelig sag.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Utgåva: 3 / 2019 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Morten Gjelstad

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet. Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk, Skadeförebyggande, Skadeförsäkring | Författare: Harald Bjerke

Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser - Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet.

Sidor