Sök artikel

Sökningen gav 164 träffar, visar 61 - 70

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Henning Jønsson

Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) – herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne – og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale.

Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Övrig skadeförsäkring, Miljöfrågor, Skadeförebyggande | Författare: Torben Weiss Garne

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Susanne Gren Harstad

Forsikring & Pension har i løbet af 2010 arbejdet med projektet "Forsikringssvindel – åbenhed og gennemsigtighed". Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i Forsikring & Pensions strategi- og handlingsplan om forbedret omdømme og etisk, korrekt behandling af kunderne. I projektet arbejdes på færdiggørelsen af en strategi- og handlingsplan samt et moderniseret kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel. Det er målet herigennem at skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at bekæmpe svindel i praksis. I artiklen følger en beskrivelse af projektet, de etiske og juridiske gråzoner, der har været drøftet, og det materiale der er blevet udviklet som resultat af processen.

Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Mads Bryde Andersen

Denne redegørelse beskriver de regler, der gælder for forsikringsselskabers adgang til at efterforske sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel (forsikringsbedrageri). At efterforske en sag vil i denne sammenhæng sige på egen hånd at indhente oplysninger fra forskellige kilder til afklaring af, om en mistanke er beføjet eller ikke. Sådanne undersøgelser vil normalt blive udført af en skadekonsulent, som forsikringsselskabet har tilknyttet, efter at skadebehandleren har fattet mistanke i sin sagsbehandling. Skadekonsulenten vil som regel være politiuddannet.

Sundhedsforsikringer i Danmark – marked contra regulering

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Försäkringsteknik, Skadeförebyggande | Författare: Anne Seiersen, Jan V. Hansen, Vibeke Borchsenius

Antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er vokset voldsomt i Danmark siden en lovændring i 2002 gjorde disse skattefrie for medarbejderne. Der er livlige politiske og faglige diskussioner om skattefritagelsens berettigelse. Diskussionerne handler både om påvirkning af de offentlige finanser, fordelingsmæssige aspekter og politikernes mulighed for at regulere markedet. Denne artikel beskriver udviklingen på markedet for sundhedsforsikringer, gengiver hovedresultaterne af en nyere analyse af forsikringernes effekt på de forsikredes langvarige sygefravær samt præsenterer Forsikring & Pensions strategi for sundhedsområdet.

Købstædernes Forsikring 1761-2011

Utgåva: 4 / 2010 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Mette Frisk Jensen

13. januar 2011 runder Købstædernes Forsikring 250 år og er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Selskabets historie er samtidig historien om, at Staten trådte til for at skabe en ny form for tryghed blandt borgerne, der blev ramt af de jævnlige brande i de tæt bebyggede købstæder. En forløber for den moderne velfærdsstat. I dag er Købstædernes Forsikring stadig et gensidigt selskab og er udviklet fra alene at tegne brandforsikring til fuldtegnende skadeforsikringsselskab.

Ændringer i arbejdsmarkedspensionen – hvem bestemmer hvad der sker

Utgåva: 3 / 2010 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Helena Thode

De fleste danskere bliver i løbet af deres arbejdsliv omfattet af en tvungen bidragsdefineret arbejdsmarkedspension og det kan komme som en overraskelse for mange forsikrede, hvis de i løbet af deres arbejdsliv erfarer, at de ikke selv bestemmer, hvad der løbende skal ske med deres pensionsordning. Afhængig af om ordningen udspringer af en kollektiv overenskomst, og hvilken pensionsleverandør der er tale om, kan dette valg i høj grad tilkomme pensionsleverandøren i samarbejde med overenskomstparterne bag pensionsordningen.

Sidor