Sök artikel

Sökningen gav 492 träffar, visar 41 - 50

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Denna artikel är en sammanfattning av den nyligen utgivna boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016. Bakgrunden till boken var ett initiativ av representanter från Skandia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria – som förvaltar bolagets arkiv – som önskade att fylla den kunskapslucka som fanns om bolagets historia från 1990 och fram till 2016.

Unik modell i Västerås för riskhantering

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk | Författare: Christopher Forsberg

Västerås stad har skapat en modell för integrerad riskhantering som är tämligen unik för svenska kommuner. Genom den har biträdande säkerhetschef Christopher Forsberg och hans kollegor lyckats få ihop sju olika Risk Management-dokument till en enda modell.

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Skadeförebyggande, Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Patricia Seidel Garpedal

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Johan Lundström, Rickard Sobocki

Den svenska regleringsprocessen har ännu inte, efter 24 års medlemskap i EU, anpassats till att det som i slutänden blir svensk rätt i mycket stor utsträckning arbetas fram inom ramen för EU:s beslutsprocesser, anser artikelförfattarna och efterlyser ett tidigt engagemang från staten i regelprocesserna på EU-nivå liksom en stärkt dialog med berörda aktörer och rimligare anpassningstider.

Sidor