Sök artikel

Sökningen gav 966 träffar, visar 41 - 50

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Försäkringsrätt, Konsumentfrågor | Författare: Karl-Fredrik Björklund

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Claus Tønnesen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Jessica Polfjärd

Förra sommaren hölls val till Europaparlamentet. En av de svenska ledamöter som kom in då var Jessica Polfjärd (m), tidigare riksdagsledamot. Nft ställde frågan till henne om hon kunde ge en kortfattad sammanfattning av sitt första år som europaparlamentariker: Vad har varit mest givande respektive den största utmaningen – och vad har varit mest överraskande?

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Anette Norberg, Lars-Göran Orrevall

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Rickard Sobocki

Artikeln handlar om behovet av att stärka öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete som jag tror kan vara intressant att publicera i Nordisk Försäkringstidskrift. I artikeln diskuteras brister i öppenheten när det gäller beslutsfattande, samråd och möjligheterna att ta del av handlingar hos EIOPA. I artikeln berörs också FI:s roll i EIOPA-arbetet och de möjligheter till insyn som den svenska offentlighetsprincipen kan ge i sammanhanget.

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Maria Clausen

Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning | Författare: Beate Fahre, Stina Vestby

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning, Försäkringshistoria | Författare: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

Sidor