Sök artikel

Sökningen gav 164 träffar, visar 31 - 40

EU-reguleringen af forsikringsbranchen på afveje

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Claus Tønnesen

Reguleringen af forsikringsbranchen forøges og bliver endnu mere kompleks i disse år. Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA, spiller en væsentlig rolle i udviklingen, som langtfra altid forekommer at være til glæde for forbrugerne og andre forsikringskunder. Der er behov for reformer og mere politisk kontrol med udviklingen

EU: Nye omfattende krav til salg af forsikringer og pensioner – et overblik

Utgåva: 3 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Dianne Louise Schow

På den sidste dag i juni måned og af det lettiske formandskab lykkedes det politikerne i EU og medlemslandene at opnå politisk enighed om et nyt forsikringsdistributionsdirektiv – Insurance Distribution Directive (IDD). IDD vil afløse det gamle forsikringsformidlingsdirektiv (IMD), men kommer til at regulere væsentligt mere end traditionel forsikringsformidling via mæglere og agenter. Det regulerer også forsikringsselskabernes direkte salg og distribution af forsikringer og pensioner, og vil indebære væsentlige ændringer på en række områder.

Hvem har ansvaret for forbrugerbeskyttelsen?

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

I disse år opleves en aldrig tidligere set vækst i omfanget af den offentlige regulering, som skal sikre kunderne god forbrugerbeskyttelse, når de køber og anvender forsikrings- og pensionsprodukter. Størsteparten af den nye regulering stammer fra EU, der dermed på det finansielle område påtager sig ansvaret for, hvad der er godt for forbrugerne i samtlige 29 EU-lande.

Ensidigt indhentet erklæring

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Peter Celander Lindgren

I Danmark var det indtil Højesterets kendelse U.2014.138H ikke tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum i en retssag, hvis modparten protesterede herimod. Dette gjaldt uanset om det ensidigt indhentede responsum var indhentet før eller under en retssag. Højesterets kendelse ændrede denne praksis, så det nu er tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum som partsindlæg mod protest fra modparten. Højesterets kendelse kan tænkes at få betydning for forsikringsretlige sager og branchen i øvrigt på flere områder.

Konkurrencereglernes betydning for samarbejdet i forsikringsbranchen

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Peter Celander Lindgren

Et indblik i konkurrencereglernes betydning for en brancheorganisation som Forsikring & Pension. Gennemgang af Forsikring & Pensions netop opdaterede konkurrenceretlige vejledning og eksempler på konkurrencefølsomme emner og samarbejder, aftaler og drøftelser, som kan tillades imellem konkurrerende virksomheder i Forsikring & Pensions regi. Omtale af sanktionerne ved overtrædelse af konkurrencereglerne.

EIOPA-høring om produktovervågning og ledelse

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og Arbejdsmarkedspension har offentliggjort en høring om udkast til guidelines om forsikringsselskabers udvikling af nye produkter. Nærværende artikel redegør kort for EIOPAs udkast. Artiklen er en opfølgning på artiklen ”Produktkontrol på vej i forsikring”, som blev bragt i NFT 3/2014.

Skærpede sanktioner ved overtrædelse af lovgivningen om salg af forsikringer

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Claus Tønnesen

I disse år sker der kraftig skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af den finansielle lovgivning i almindelighed. Alle vigtige EU-direktiver og forordninger indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndighederne i medlemslandene kan idømme store bøder til de ansvarlige for en overtrædelse. Artiklen redegør med fokus på forsikringsområdet kort for EU-reglerne og for den danske model for implementering af EU-reglerne.

Produktkontrol på vej i forsikring

Utgåva: 3 / 2014 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Claus Tønnesen

Det danske finanstilsyn har igangsat en offentlig høring om planerne om at indføre produktkontrol på forsikringsområdet i Danmark. Artiklen gennemgår hovedpunkterne i Finanstilsynets udspil, den EU-retlige baggrund for forslaget til regler om produktkontrol samt de eksisterende danske regler om emnet. Den afsluttes med nogle foreløbige kommentarer til udspillet.

Sidor