Sök artikel

Sökningen gav 160 träffar, visar 31 - 40

Ensidigt indhentet erklæring

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Peter Celander Lindgren

I Danmark var det indtil Højesterets kendelse U.2014.138H ikke tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum i en retssag, hvis modparten protesterede herimod. Dette gjaldt uanset om det ensidigt indhentede responsum var indhentet før eller under en retssag. Højesterets kendelse ændrede denne praksis, så det nu er tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum som partsindlæg mod protest fra modparten. Højesterets kendelse kan tænkes at få betydning for forsikringsretlige sager og branchen i øvrigt på flere områder.

Konkurrencereglernes betydning for samarbejdet i forsikringsbranchen

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Peter Celander Lindgren

Et indblik i konkurrencereglernes betydning for en brancheorganisation som Forsikring & Pension. Gennemgang af Forsikring & Pensions netop opdaterede konkurrenceretlige vejledning og eksempler på konkurrencefølsomme emner og samarbejder, aftaler og drøftelser, som kan tillades imellem konkurrerende virksomheder i Forsikring & Pensions regi. Omtale af sanktionerne ved overtrædelse af konkurrencereglerne.

EIOPA-høring om produktovervågning og ledelse

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og Arbejdsmarkedspension har offentliggjort en høring om udkast til guidelines om forsikringsselskabers udvikling af nye produkter. Nærværende artikel redegør kort for EIOPAs udkast. Artiklen er en opfølgning på artiklen ”Produktkontrol på vej i forsikring”, som blev bragt i NFT 3/2014.

Skærpede sanktioner ved overtrædelse af lovgivningen om salg af forsikringer

Utgåva: 4 / 2014 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Claus Tønnesen

I disse år sker der kraftig skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af den finansielle lovgivning i almindelighed. Alle vigtige EU-direktiver og forordninger indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndighederne i medlemslandene kan idømme store bøder til de ansvarlige for en overtrædelse. Artiklen redegør med fokus på forsikringsområdet kort for EU-reglerne og for den danske model for implementering af EU-reglerne.

Produktkontrol på vej i forsikring

Utgåva: 3 / 2014 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Claus Tønnesen

Det danske finanstilsyn har igangsat en offentlig høring om planerne om at indføre produktkontrol på forsikringsområdet i Danmark. Artiklen gennemgår hovedpunkterne i Finanstilsynets udspil, den EU-retlige baggrund for forslaget til regler om produktkontrol samt de eksisterende danske regler om emnet. Den afsluttes med nogle foreløbige kommentarer til udspillet.

Rådgiveransvar

Utgåva: 2 / 2014 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Torben Weiss Garne

Erstatningsansvar for fejlagtig rådgivning om finansielle ydelser diskuteres i disse år, bl.a. i lyset af finanskrisen. Et udvalg i Danmark har netop foreslået, at der IKKE er behov for væsentlige ændringer på området.

Sidor