Sök artikel

Sökningen gav 145 träffar, visar 21 - 30

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Statlig pension, Tjänstepension | Författare: Alexandra Plahte

Alderspensjon kommer som kjent fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er grunnmuren/grunnpilaren, nemlig alderspensjon fra folketrygden, vesentlig endret. Spørsmålet er hva endringene betyr for den enkelte og – ikke minst – hva det medfører av endringer for de øvrige to pilarene; nemlig pensjonsordningene gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og privat sparing.

Reassuransens rolle i samfunnet

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Återförsäkring | Författare: John Houth Fjellseth

Et velutviklet forsikringsmarked med høy utbredelse i et samfunn gir uvurderlige fordeler når katastrofer inntreffer. Jo flere mennesker og bedrifter som er forsikret, og jo bredere den økonomiske forsikringsrisikoen er spredt på forsikringsselskap og reassurandører kan være den avgjørende faktoren som gjør at samfunn raskt normaliserer seg og gjenopptar økonomisk vekst etter en katastrofe. Reassuranse er dermed viktig for å avlaste områder rammet av store skader, ved å omfordele kapital fra andre steder (i verden) til områder rammet av økonomiske katastrofer. I slike tilfeller er reassurandørers rolle svært viktig da store økonomiske ødeleggelser relativt raskt kan utbedres og kapital raskt (gjen)investeres i ødelagte områder slik at mennesker på kort tid kan komme tilbake i arbeid og gjenopprette et normalt samfunn og raskt skaffe til veie varer, tjenester og offentlige funksjoner.

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Skadeförebyggande, Skadeförsäkring | Författare: Vera Sønsthagen

Gjensidige har implementert et system som automatisk scorer alle nyregistrerte skadesaker innen de fleste bransjer, der output er en score som sier noe om sannsynlighet for svindel knyttet til skadesaken. Dette brukes i prosess-styringen i forbindelse med skadeoppgjøret. Gjensidige er nå i gang med å utvikle nye metoder for analyse for prediksjon av sannsynlighet for svindel og økonomisk kriminalitet knyttet til en skadesak.

Et folkeselskap for distriktene, fagbevegelsen, forbrukere og jordbrukere

Utgåva: 3 / 2017 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Kristian Trosdahl

Overskriften var adm. direktør i Samvirke Kjell Hollers visjon for norsk forsikring i 1973. Det nye selskapet skulle være resultatet av en fusjon av Norges Brannkasse, Samtrygd og Samvirke, senere bare Norges Brannkasse og Samvirke. Denne artikkelen handler om utviklingen av fusjonsplanene, og hvordan fusjonen til slutt ble veltet av en hotelleier fra Hardanger.

Sidor