Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 141 - 150

Coloroll-sagen — forhistorie, betydning og politiske sammenhænge

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Christen Boye Jacobsen

Det er ejendommeligt, at sager om forsikring proceduremæssigt hører til de største for EF-domstolen. Det gjaldt co-assurancesagen i 1986 og det gjaldt Coloroll-sagen fra sidste år. Næppe mange domme har været afventet med så stor spænding som den dom, som EF-domstolen afsagde den 28.september 1994. Var det ulovligt i pensionsordninger at tage hensyn til de aktuarmæssigt betingede forskelle i mænds og kvinders levealder? I UK alene var 50 mia £ på højkant. Min konklusion af denne analyse er, at ligepensionsproblemet er et politisk problem. Det er et samfundsomfordelingsproblem.

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: Övrigt | Författare: Bent Knie-Andersen

Indholdsfortegnelse: Den danske økonomi Forsikringserhvervets økonomi Udviklingen i den finansielle sektor Forsikring og forbrugeren Telefonen som salgskanal Det fremtidige pensionssystem Årets mærkesager Fondsbørsreform Skatteområdet Finanstilsynet Arbejdsskadeforsikring Det danske velfærdssystem

Rygter kan ikke ties ihjel

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: Övrigt | Författare: Eva Beckmann, Jeannette Spies

Rygter har altid optaget sindene. De bliver kaldt verdens ældste nyhedsmedie. Rygtets natur er stærk, og rygtet vil gerne tros. Vi har valgt at se nærmere på rygtebegrebet, og hvordan det optræder i erhvervslivet og i medierne. Konklusionen er, at rygter hverken kan undgås, ties ihjel eller ignoreres. Virksomhederne bør få øjnene op for, at rygter altid kan og vil opstå — det på godt og ondt.

Pensionsdebatten i Danmark

Utgåva: 2 / 1995 | Kategori: Statlig pension | Författare: Erik B. Johansen

Igennem forårsmånederne har der i den danske presse været ført en heftig debat om fremtidens pensionspolitiske problemer. På denne baggrund har jeg bedt en række af debattørerne om at give deres kommentarer her i NFT, således at de mange synspunkter umiddelbart kan sammenholdes. Samtidig kan debatten have interesse i de øvrige nordiske lande.

Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder

Utgåva: 1 / 1995 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tjänstepension, Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Frank Rasmussen, Klaus Grünbaum

I forbindelse med, at arbejdsmarkedspensionsordninger er blevet udbredt til det meste af arbejdsmarkedet, har spørgsmålet om ligebehandling af mænd og kvinder i disse ordninger været diskuteret. Ikke fordi der normalt er tvivl om at mænd og kvinder skal behandles lige, men fordi det ikke er klart hvad pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder egentlig vil sige.

AIDA - Nordisk kollokvium holdt på Rungstedgaard den 9. - 11. marts 1994

Utgåva: 4 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Mikael Rosenmejer

Forord I mere end 15 år har de nordiske afdelinger af AIDA på skift arrangeret nordiske kollokvier. I marts 1994 arrangerede den danske AIDA afdeling - Det Danske Selskab for Forsikringsret - et nordisk kollokvium på Rungstedgaard. Der deltog ca. 70 personer fra de fire nordiske lande. På kollokvierne, der strækker sig over to dage, behandles normalt fire emner. Hvert af de nordiske lande påtager sig planlægningen af ét af emnerne og udpeger en hovedreferent på det tildelte emne og co-referenter på de øvrige emner. Hver af hovedreferenterne udarbejder på forhånd et skriftligt oplæg, og disse oplæg er optrykt efterfølgende, idet de formodes at have en betydelig interesse for en større kreds end den, der havde mulighed for at deltage i kollokviet på Rungstedgaard.

Offentlig administration af forsikringsselskaber - AIDA’s nordiske kollokvium, Rungstedgaard d. 9.-11. marts 1994

Utgåva: 4 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Gustav Dahlberg, Ivan Sørensen, Jan Andresen, Sonja Pedersen

Inholdsfortegnelse 1 Hovedreferent Jan Andresen 1.1 Indledning 1.2 De norske regler 1.2.1 Reglerne om offentlig administration af forsikringsselskaber 1.3 Krisen i Uni Storebrand 1.4 Erfaringerne fra administrationsstyret 2 Co-referent Gustav Dahlberg 2.1 Indledning 2.2 Retsreglerne i Finland 2.3 Finske sager

Beretning 1994

Utgåva: 3 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Bent Knie-Andersen

Efter den økonomiske stagnation, der har varet fra slutningen af 1980’erne, er et økonomisk opsving nu på vej i Danmark, ligesom der også kan konstateres fremgangstendenser i en række andre lande i vor økonomikreds. Fremgangen mærkes tydeligst i hjemmemarkedserhvervene, der for manges vedkommende har ligget økonomisk underdrejet i de senere år, og det er meget positivt, at der nu kan spores økonomisk optimisme i mange af disse for dansk økonomi væsentlige erhverv. At udviklingen kan ske på basis af et solidt overskud på betalingsbalancens løbende posterer er naturligvis en afgørende forudsætning, som det er vigtigt vedvarende at få opfyldt, hvis det danske opsving skal betragtes som samfundsøkonomisk holdbart.

Anvendelse af seniorarbejdskraft

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Övrigt | Författare: Søren Steen-Jensen

Artiklen redegør for de udfordringer, som den demografiske udvikling åbner for. I de seneste år har en række offentlige og private virksomheder i en lang række tilfælde afskediget ældre/seniormedarbejdere. Forfatterens forskning samt forsøg fra udlandet viser, at det ofte er en forfejlet strategi. Anvendelse af seniorarbejdskraft er både produktivt og i høj grad vigtigt, især i betragtning af, at det ikke kun er medarbejderne, der bliver ældre, det gør kunderne også, hvilket stiller nye krav til produktudvikling, service og markedsføring. Her spiller seniormedarbejdere en centralt rolle. Artiklen omtaler kort forfatterens prisopgave omkring kompetenceudvikling af seniorarbejdskraft, ligesom forfatteren redegør for de bemærkelsesværdige resultater en engelsk virksomhed har opnået med rekruttering af seniormedarbejdere over 50 år. Artiklen giver en kort omtale af forfatterens forskningsforsøg i Danmark med kompetenceudvikling af seniormedarbejdere i to kommuner og to virksomheder. Både de engelske og danske forsøg viser, at der ligger væsentlige uudnyttede ressourcer gemt i seniormedarbejdere — ressourcer som burde anvendes i udvikling af nye produkter, nye servicetiltag, nye markedsføringsmetoder overfor den stærkt voksende, købedygtige gruppe af ”seniorkunder”. Mange virksomheder indenfor den finansielle sektor (herunder forsikringsselskaber) har de sidste par år afskediget mange seniorer, og denne strategi kunne gå hen og blive fatal i den fremtidige betjening af den stadig stigende aldring i kunde-gruppen! Mon ikke seniorer er bedre til at servicere og udvikle seniorer?

Sidor