Sök artikel

Sökningen gav 885 träffar, visar 131 - 140

Ut av språktåka

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Marit Sagen Åstvedt

Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne. Dette var utgangspunktet for Finans Norges språkprosjekt. Prosjektet er et samarbeid med Språkrådet, og hensikten er å gjøre det enklere å være forbruker. Arbeidet bygger på klarspråk-tenkningen som er kjent fra offentlig sektor.

Danske husejere ramt af deres forsikringsselskabs konkurs

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt, Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

20.000 danske forbrugere er ramt af, at Gable Insurance AG fra Lichtenstein og selskabets danske agentur i Danmark er erklæret konkurs. En redningsplan er på vej til kunderne. Sagen medfører adgang til, at udenlandske forsikringsselskaber kan blive medlem af den danske garantifond, og der gennemføres skærpede krav til rådgivningen af forsikringskunderne.

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Tove Brickner

Delkaskoförsäkringen är en fordonsförsäkring som täcker ett flertal olika skador såsom glas, stöld, brand, räddning och maskin. I artikeln redogörs för ett arbete, vars huvudsakligamål var att utreda om det alltid är bättre att genomföra tariffberäkningarna per skadetyp och i så fall om det är värt det extra arbetet. Författaren fick 2016 års Aktuarie-pris för detta arbete. Artikeln är en sammanfattning av arbetet.

Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Digitalisering | Författare: Carl-Henrik Knutsson

I år var det Danmarks tur att vara värd för den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport. I artikeln kan du läsa korta sammandrag av de anföranden som hölls under den öppna delen av konferensen, då även andra intresserade än stipendiaterna hade möjlighet att ta del av det som händer på det här området.

Ersättningskollen ger helhetsbild

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Johan Ljungqvist

Ersättningskollen är en webbtjänst där en löntagare enkelt kan se vilka ersättningar han eller hon kan få, om denne drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Tjänsten, som lanserades 2014, är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

Ny norsk særavgift til staten - trafikkavgift

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Roger Stenseth

I en pressemelding sommeren 2014 har regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift . Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på kundene. Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene.

Sidor