Sök artikel

Sökningen gav 966 träffar, visar 121 - 130

Hvad skal vi med IDD?

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Viggo Svolgaard Musaeus

Den 1. oktober 2018 trådte IDD i kraft. Det betyder bl.a., at alle, der distribuerer og formidler forsikrings-og pensionsløsninger, skal leve op til nye kompetencekrav. Viggo Svolgaard Musaeus fra Forsikringsakademiet har fulgt IDD-arbejdet tæt og giver dig, der distribuer og formidler forsikrings- og pensionsløsninger, en dybere forståelse af IDD-kompetencekravene, og hvad det betyder for dig og for branchen.

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum.

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Svenska Försäkringsföreningen

En grupp om tolv representanter från svenska försäkringsbolag och Svenska Försäkringsföreningen besökte i slutet av maj Zürich i Schweiz för att studera och ta del av erfarenheter från ett par av de största aktörerna på bank- och försäkringsmarknaden i internationellt sett. Resan var ett stipendium via Svenska försäkringsföreningen som syftar till studier inom försäkringsområdet. Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Anna Lööv, Johan Uggla

Författaren redogör i artikeln för den departementspromemoria, i vilken regeringen lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Digitalisering | Författare: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

Cyberrisker i en föränderlig värld

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Risk | Författare: Ronnie Wallén

Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Nils Henrik Heen

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Sidor