Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 111 - 120

Norske tjenestepensjonene skal tilpasses pensjonsreformen: Fleksibelt uttak for ansatte, få endringer for bedriftene

Utgåva: 2 / 2010 | Kategori: Tjänstepension, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Jan Otto Risebrobakken

Nesten ti år etter at utredningsarbeidet startet, trer den norske pensjonsreformen i kraft 1. januar 2011. Tjenestepensjonsordningene skal tilpasses reformen, og den norske Banklovkommisjonen har lagt frem forslag til endringer i tjenestepensjonslovene. Fra nyttår innføres fleksibelt uttak for ansatte, men det blir få endringer for bedriftene i denne omgang.

Fordi det lønner seg

Utgåva: 1 / 2010 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Tonje Westby

Å opptre samfunnsansvarlig er for finansnæringen å ta hensyn til hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Finansnæringen skal tjene penger, det er en del av samfunnsrollen. Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan pengene tjenes, det dreier seg om å ta samfunnsansvar.

Klima er alles ansvar

Utgåva: 3 / 2009 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Arne Skauge

I desember i fjor var verdens nasjoner samlet i København. Målet er en internasjonal klimaavtale som kan demme opp for global oppvarming. Toppolitikere og –embedsfolk har slitt i årevis for å komme i mål på møtet i København. I dette store maktspillet er det lett å føle seg som en statist, men det er viktig å huske på at vi alle har en viktig rolle i å løse klimautfordringene. I større eller mindre omfang. Dette gjelder også forsikringsbransjen. Bransjen har et ansvar - som den livsnerven den er i vårt samfunn. Skade- og livsforsikringer gjør at et samfunn kan håndtere risiko, og med trusselen om global oppvarming økes risikoen for skader på bygninger, mennesker og miljø. Forsikringsselskapenes spesiale er å forebygge skader. Det kan Norge få nytte av.

Norsk pasientskadeerstatning - 20 år i pasientenes og samfunnets tjeneste

Utgåva: 3 / 2009 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringshistoria | Författare: Erling B. Breivik, Rolf Gunnar Jørstad

Helsen er utvilsomt det viktigste aktivum vi mennesker har. Derfor er både samfunnet og den enkelte villig til å bruke store ressurser på å bevare en god helse så lenge som mulig. Svært mange av de flinkeste unge søker seg til profesjoner innen helsevesenet. Men legevitenskapen er ingen eksakt vitenskap og er dessuten i rivende utvikling. Hertil er leger og annet helsepersonell også mennesker – og som sådanne feilbarlige. Det er derfor ikke til å unngå at det forekommer behandlingssvikt som ofte leder til mer eller mindre alvorlige skader. To sentrale utfordringer for helsevesenet er hvordan minimalisere risiko for skade, og hvordan håndtere de skader som oppstår i erstatningsrettslig sammenheng. Med hovedblikk på sistnevnte utfordring – men også med et sideblikk til den førstnevnte – har de nordiske landene utviklet en modell som er ganske unik i verden både i sitt altomfattende omfang, terskel for å oppnå erstatning og selve behandlingen av erstatningskravene.

Norsk oljeforsikring - I et forsikringshistorisk perspektiv

Utgåva: 2 / 2009 | Kategori: Olje- och energiförsäkring, Försäkringshistoria | Författare: Trygve Imsland

På 1970-tallet utvidet både norsk industri og norske forsikringsselskaper sitt engasjement på norsk kontinentalsokkel. I 1972 opprettet elleve norske forsikringsselskaper Norsk Oljeforsikringspool for å kunne konkurrere med et kartell av tre meglerfirma og et lite antall Lloyds’ syndikater som til da hadde dominert forsikring av installasjoner til sjøs. I samme periode startet tre norske oljeselskaper aktivitet på sokkelen: Saga Petroleum og Statoil (begge etablert 1972) og Norsk Hydro. Selskapene gikk inn på ulike løsninger når det gjaldt forsikring: Saga samarbeidet med norsk forsikringsekspertise, mens Hydro kanaliserte forsikringene gjennom captivet Industriforsikring som var etablert allerede i 1920. Statoil valgte å organisere et samarbeid med en gruppe norske forsikringsselskaper i et eget organ – Den norske Oljeforsikringsring i 1980, men etablerte også et captive, Statoil Forsikring a.s, i 1985. Denne artikkelen belyser i første rekke Oljeforsikringsringens historie fra 1980 til den ble avviklet i 1987.

Tid for handling

Utgåva: 2 / 2009 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Tonje Westby

Etter en årelang debatt er det enighet blant forskere om at klimaendringene finner sted. De fremtidige konsekvensene vil forverres om ikke store endringer blir gjort. Alle aktører i samfunnet må bidra. Også forsikringsnæringen står overfor utfordringer i tida som kommer. Klimaendringer forårsaker allerede mer ekstremvær. Uansett hvor flinke vi blir til å redusere utslipp fra nå av og framover, vil skadene forårsaket av endret vær og klima øke de neste 30 til 40 årene. Utslipp som allerede har funnet sted, påvirker klimaet. Vi er nødt til å handle raskt for å beskytte våre samfunn og økonomien. Myndighetene har hovedansvaret for å se på konsekvensene og årsakene til klimaendringer, og iverksette tiltak. Forsikringsnæringen fratas likevel ikke det ansvaret den har som skadeforebygger og risikobærer.

Sidor