Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 111 - 120

Preskription enligt FAL – ”CLAIMS MADE-PRINCIPEN” och tillämpning på transaktionsförsäkringar m.m.

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Fredrik Dock

De senaste åren har s.k. transaktionsförsäkringar fått en allt större betydelse för den finansiella marknaden och får numera anses vara en rättsfigur som aktualiseras i flertalet av de stora och medelstora transaktionerna. Den sedan länge erkända otydligheten i FAL vad avser tidpunkten för preskriptionstidens början skapar nu en osäkerhet som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Mirza Gazic

EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino besökte i början av juni Sverige och deltog då i ett seminarium, där han inledde och berättade varför EIOPA vill skapa en EU-reglering av pensionsprodukter. Därefter följde en paneldebatt med bl.a. Ole Settergren från Pensionsmyndigheten, Christian Clausen från Blackrock och Eva Erlandsson från Svensk Försäkring.

Lærdommer fra Silvers undergang

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens, Tillsyn | Författare: Arne Thommessen, Jorge Jensen

Silver Pensjonsforsikring AS gikk inn i historien som det første livselskapet i Norge som ble satt under offentlig administrasjon. Selskapets ledelse har forsøkt å plassere skylden hos det de mener er motarbeidende myndigheter, sleipe konkurrenter og unødvendig strenge kapitalkrav. Det er elementer av fakta i Silvers i historiefortelling, men den er selektiv og hopper bukk over ansvaret til de som ledet selskapet inn i undergangen.

Ny forbrugerpakke fra EU

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Claus Tønnesen

EU-Kommissionen har fremsat forslag om en ”New Deal for Consumers”. Der foreslås bl.a. høje bøder og øget adgang til erstatning for overtrædelse af en lang række forbrugerregler. Og det skal være lettere at anlægge såkaldte gruppesøgsmål. Forslagene rummer opgør med flere fundamentale retlige principper og bør derfor behandles grundigt i EU inden eventuel vedtagelse.

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Paulina Dejmek-Hack

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk, Roxicca Thirumeny

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Sidor