Sök artikel

Sökningen gav 492 träffar, visar 11 - 20

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Jessica Polfjärd

Förra sommaren hölls val till Europaparlamentet. En av de svenska ledamöter som kom in då var Jessica Polfjärd (m), tidigare riksdagsledamot. Nft ställde frågan till henne om hon kunde ge en kortfattad sammanfattning av sitt första år som europaparlamentariker: Vad har varit mest givande respektive den största utmaningen – och vad har varit mest överraskande?

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Anette Norberg, Lars-Göran Orrevall

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Rickard Sobocki

Artikeln handlar om behovet av att stärka öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete som jag tror kan vara intressant att publicera i Nordisk Försäkringstidskrift. I artikeln diskuteras brister i öppenheten när det gäller beslutsfattande, samråd och möjligheterna att ta del av handlingar hos EIOPA. I artikeln berörs också FI:s roll i EIOPA-arbetet och de möjligheter till insyn som den svenska offentlighetsprincipen kan ge i sammanhanget.

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning, Försäkringshistoria | Författare: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

Att verka för innanförskap

Utgåva: 2 / 2020 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Fredrik Löfgren

I artikeln berättar Fredrik Löfgren, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkring Älvsborg, om deras arbete med att bland annat bidra till att så många barn och unga som möjligt ska få en trygg uppväxt och möjlighet att hamna i innanförskap.

Sidor