Sök artikel

Sökningen gav 878 träffar, visar 11 - 20

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Risk, Skadeförsäkring | Författare: Claus Tønnesen

Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Utgåva: 2 / 2019 | Kategori: Skadeförebyggande, Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Patricia Seidel Garpedal

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Johan Lundström, Rickard Sobocki

Den svenska regleringsprocessen har ännu inte, efter 24 års medlemskap i EU, anpassats till att det som i slutänden blir svensk rätt i mycket stor utsträckning arbetas fram inom ramen för EU:s beslutsprocesser, anser artikelförfattarna och efterlyser ett tidigt engagemang från staten i regelprocesserna på EU-nivå liksom en stärkt dialog med berörda aktörer och rimligare anpassningstider.

Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Roger Stenseth

En ny ordning med gebyr på uforsikrede kjøretøy i Norge har bidratt til at andelen uforsikrede kjøretøy i Norge har blitt redusert fra over 3 % til under 1 % i løpet av et år. Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Med siktet inställt på goda kundupplevelser

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Anton Breman

I slutet av november förra året fick Anton Breman ta emot Svenska Försäkringsföreningens pris Årets Talang. I artikeln berättar Anton om hur han fått möjligheten att jobba dedikerat under flera år med behovsdriven utveckling och lära organisationer att jobba kunddrivet. Han räknas idag som en av pionjärerna inom området service design.

Hvad betyder Brexit umiddelbart for de danske forsikringsselskaber?

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Claus Tønnesen

I den kommende måneds tid venter vi spændte på, om UK forlader EU kl. 23.00 den 29. marts 2019 uden en aftale med EU, om Brexit blive udskudt, eller om der kommer en overgangsperiode med en midlertidig aftale. Finanstilsynet i Danmark har meddelt forsikringsbranchen, at selskaberne skal være forberedt på Brexit uden en aftale, en såkaldt ”hård Brexit”. Denne artikel forsøger at sammenfatte de umiddelbare konsekvenser af en hård Brexit for de danske forsikringsselskaber.

Sidor