Sök artikel

Sökningen gav 138 träffar, visar 1 - 10

Endelig suksess for individuell pensjonssparing i Norge?

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Knut Dyre Haug

Den 1 november 2017 gikk startskuddet for en kraftig forbedret spareordning for privat sparing til pensjon. Etter to hektiske måneder var 64.000 nye kontrakter inngått med 1.5 milliarder NOK i innskudd i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er grunn til å tro at denne suksessen har fortsatt i 2018. Spørsmålet blir da om Norge endelig har fått en langsiktig og målrettet spareordning for pensjonssparing – eller ikke?

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Utgåva: 4 / 2018 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Nils Henrik Heen

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Utgåva: 3 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Randi Mørk

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, en økning på en prosent sammenlignet med året før. Av den totale premien, utgjorde innbetalingene til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor i 2017 om lag 73 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av 78 prosent av den totale premien.

Lærdommer fra Silvers undergang

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens, Tillsyn | Författare: Arne Thommessen, Jorge Jensen

Silver Pensjonsforsikring AS gikk inn i historien som det første livselskapet i Norge som ble satt under offentlig administrasjon. Selskapets ledelse har forsøkt å plassere skylden hos det de mener er motarbeidende myndigheter, sleipe konkurrenter og unødvendig strenge kapitalkrav. Det er elementer av fakta i Silvers i historiefortelling, men den er selektiv og hopper bukk over ansvaret til de som ledet selskapet inn i undergangen.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Utgåva: 2 / 2018 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk, Roxicca Thirumeny

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Utgåva: 1 / 2018 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Fredrik Haugen

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte. Partene er LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstakerorganisasjonene skal nå forankre den nye ordningen hos medlemmene. De har frist til 1. juli 2018 med å gi endelig tilbakemelding på om medlemmene støtter ordningen. Denne artikkelen beskriver hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen.

Sidor