Sök artikel

Sökningen gav 5 träffar, visar 1 - 5

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Marianne Jybæk

Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer, at der må stilles store krav til såvel forsikringsgivers som forsikringstagers informationspligter i forsikringsforholdet. Allerede i markedsføringsfasen har selskaberne pligt til at give præcise informationer bl.a. om præmien. Tilsidesættelse af informationspligten i forbindelse med tegningen kan få afgørende følger, og det samme er tilfældet ved ændringer af bestående forsikringer, ved skader og ved forsikringens ophør.

Strategier för pensionsförsäkringar – tre fallstudier av Skandia, Trygg-Hansa och Wasa

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Biljana Bozic, Lovisa Carlsson

Från att ursprungligen ha varit de enda försäljarna av privata pensionsförsäkringar har försäkringsbolagen märkt av stora förändringar i branschstrukturen. Banker och utländska aktörer har tillåtits att ge sig in och konkurrera om de svenska kunderna. Marknadsvillkoren för pensionsförsäkringar har dessutom förändrats. Bl.a. har kundens förmånliga avdragsmöjligheter kraftigt reducerats i samband med skattereformen vid årsskiftet 1990/91. Hur har försäkringsbolagen förändrat sina strategier för att bemöta dessa förändrade förutsättningar?

Lätta skallskador – en svår skadetyp

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Erland Strömbäck

Till de komplicerade och mest svårbedömda skadorna i trafiken och i andra olyckssituationer hör paradoxalt nog lätta skallskador. Hjärnan är en ytterst känslig organism som kan ta allvarlig skada även av ett lättare trauma. Konsekvenserna för individen själv och för hans omgivning kan bli ödesdigra.

Dimensions and insurability of business risks

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Arto Suominen, Janne Engblom

The risks of small and mediumsized enterprises constitute complex layers of problems, which take in the whole business network. Enterprise risks have traditionally been divided into business and accident risks. Business risks comprise a problematic risk group, because recognising and in particular evaluating them is difficult. In addition, e.g. products offered by insurance companies for managing them are rare.