Sök artikel

Sökningen gav 895 träffar, visar 1 - 10

Konsten att bekämpa korruption

Utgåva: 4 / 2019 | Kategori: Risk | Författare: Staffan Nyström

Nationella Anti-korruptionsgruppen har arbetat med att utreda korruption sedan 2012. Artikeln handlar om Nationella Anti-korruptionsgruppen och de erfarenheter som dragits av olika ärenden som genomförts.

Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Utgåva: 4 / 2019 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Fredrik Reinfeldt, Fredrik van Kesbeeck Andersson

Trygghetskommissionen tillsattes av Svensk Försäkring i juni 2017 och hade till uppgift att ge förslag på åtgärder för att motverka vardagsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. I kommissionens direktiv angavs tre områden som försäkringsbranschen identifierat som särskilt problematiska – utsatta områden, internationella brottsnätverk och bedrägerier. I artikeln presenteras några av de förslag som kommissionen arbetade fram för de olika problemområdena.

Sidor