Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Prosolviadomen - hur påverkar den försäkringsmarknaden för styrelse- och professionsansvar?

Utgåva: 2 / 2014 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Henrik Rydén

Prosolviadomen har analyserats intill sista kommatecken utifrån ett legalt perspektiv av i princip den samlade expertisen i Sverige. Utgångspunkten för denna artikel är att resonera kring vilken eventuell påverkan på riskselektering, premier och villkor Prosolviadomen kan komma att ha inom relevanta försäkringsområden.

Trender beträffande försäkring för brotts och ansvarsrelaterade risker

Utgåva: 1 / 2005 | Kategori: Försäkringsteknik, Övrig skadeförsäkring | Författare: Henrik Rydén

I 80-talets Sverige var brotts- och professionsansvarsförsäkring exotiska försäkringsprodukter med en begränsad kader av försäkringstagare och en outvecklad lokal försäkringsmarknad. Under de senaste 15 åren har efterfrågat ökat kraftigt för försäkringsskydd för brott- och ansvarsrelaterade risker. Antalet försäkringstagare ökar, högre försäkringsbelopp efterfrågas och försäkringsprodukterna utvecklas. Vad är anledningen till detta och varför kommer denna trend att förstärkas ytterligare?