Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

On the Effect of Intensified Regulation on the Product Strategy of Nordic Life Insurance Companies

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt, Risk | Författare: Olli-Pekka Ruuskanen, Raimo Voutilainen

Seven big Nordic life insurance companies were interviewed to find out how intensified regulation and especially Solvency II has affected their product strategy. Almost all companies have given up writing new traditional business, and each company uses risk based steering which is a positive side effect of Solvency II. Variable annuities could be a compromise between traditional and unit liked businesses, but the companies do not write variable annuities very intensely. The companies’ activity in fixed annuities is gradually growing, but they do not transfer the longevity risk to a third party. This will prove necessary when the annuity market grows. The companies are growing their risk life business, but few of them have implemented new risk factors instead of gender which is no more allowed in life insurance. All companies use bancassurance as sales channel solution. Almost all of them are a part of a captive structure, and they do not foresee any changes in this. In this respect the companies differ from a current trend in Southern and Central Europe according to which banks are lightening their holdings in insurance companies.

Vilken är den bästa alliansmodellen för banker och försäkringsbolag?

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Raimo Voutilainen

Försäkringsbolagen och bankerna i Finland är i hög grad medvetna om behovet av samarbete i form av branschöverskridande allianser. Raimo Voutilainen, som disputerat för doktorsgraden vid Helsingfors handelshögskola, har i sin avhandling (2006) undersökt problemet att finna den lämpligaste formen av allians mellan försäkringsbolag och banker ur den operativa ledningens, tillsynsmyndigheternas och kundernas synvinkel. Det var fråga om ett multikriteriellt beslutsproblem, där kriterierna ofta är svåra att kvantifiera och jämföra. I undersökningen utreddes också eventuella kompromissmodeller som flera beslutsfattargrupper kan omfatta samt olika gruppers förståelse för varandras