Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Miljöfrågor, Risk | Författare: Beatrice Hedelin, Mikael Granberg

Centrum för klimat och säkerhet (CSS) vid Karlstads universitet – som bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning – fick i början av 2015 åtta miljoner kronor från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.