Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Förbättrad tvistlösning för konsumenter i EU

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Peter Stark

Alternativ tvistlösning innebär att en konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst istället för att gå till domstol kan vända sig till ett tvistlösningsorgan eller en nämnd för att lösa tvisten med företaget som sålt varan eller tjänsten. Ett exempel på ett sådant organ är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige. Syftet med artikeln är att beskriva den alternativa tvistlösningen enligt ett EU-direktiv den 21 maj 2013 och vad det innebär för konsumenters möjligheter till prövning av tvister utanför domstol inom främst försäkring i Sverige. En jämförelse görs även med förhållandena i England och för det ändamålet införs intervjusvar från The Financial Ombudsman Service. Avslutningsvis ges några tankar om konsekvenser för medborgarna i Sverige, England och i EU som helhet. Vilka styrkor och svagheter finns i lagstiftningen ur ett konsumentperspektiv? Inspiration till artikeln har hämtats från Svenska försäkringsföreningens stipendieresa till Bryssel i början av juni 2015.