Sök artikel

Sökningen gav 1 träffar, visar 1 - 1

Den skadelidandes rättsställning vid ansvarsförsäkring i tysk rätt – en jämförande analys

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Gunnar Franck

I denna artikel redovisas de rättsliga möjligheter som den skadelidande enligt tysk rätt har för att kräva ersättning direkt från försäkringsbolaget. Artikeln visar att tysk rätt har en mycket mer restriktiv inställning mot en direktkravsrätt än vad svensk rätt har. Vidare undersöks hur den tyska rätten behandlar problemet om i vilken mån försäkringsbolagets invändningar mot den försäkrade också kan göras gällande mot den skadelidande. På denna punkt är skillnaden mellan tysk och svensk rätt beträffande resultatet inte så stor, men den svenska regeln är tämligen komplicerad och svår att överblicka, jämfört med den tyska regeln.