Sök artikel

Sökningen gav 4 träffar, visar 1 - 4

Teoretiske og praktiske sider ved erstatningsutmålingen i internasjonale bilskader

Utgåva: 2 / 2015 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Patrik Linsbauer

Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den siste i en rekke av fire, og den bygger på andre del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”. I forrige artikkel i Nordisk Forsikringstidskrift 1/2015 presenterte forfatteren viktige avgjørelser om tematikken i EU-domstolen, i Storbritannia, i Frankrike og i Menneskerettsdomstolen. I aktuell utgave av Nordisk Forsikringstidskrift avsluttes serien med noen teoretiske betraktninger om generelle erstatningsrettslige prinsipper, og en oppsummering av forfatterens erfaringer med oppgjør i utlandssaker.