Sök artikel

Sökningen gav 3 träffar, visar 1 - 3

Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Utgåva: 1 / 2019 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Roger Stenseth

En ny ordning med gebyr på uforsikrede kjøretøy i Norge har bidratt til at andelen uforsikrede kjøretøy i Norge har blitt redusert fra over 3 % til under 1 % i løpet av et år. Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Ny norsk særavgift til staten - trafikkavgift

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Roger Stenseth

I en pressemelding sommeren 2014 har regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift . Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på kundene. Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene.