Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Försäkringsförmedlares rådgivning och marknadsföring av finansiella produkter – fråga om krav på tillstånd enligt lagen (2007:582) om värdepappersmarknaden

Utgåva: 4 / 2011 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Fredric Korling

Denna artikel är en omarbetning av delar av en rapport skriven för Finansinspektionen, avsedd att beskriva vilka tolkningsproblem det idag föreligger vid bedömandet av försäkringsförmedlares information, rådgivning och eventuellt även förmedling av finansiella produkter och tjänster.