Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Enkel sagsbehandling og fastholdelse i arbejdsskadesager

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Övrig skadeförsäkring | Författare: Vibeke Borchsenius

Der bruges mange ressourcer i det danske arbejdsskadesystem, som ikke kommer skadelidte til gode og heller ikke hjælper med at bevare skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er brug for en arbejdsskadereform, som regeringen også har bebudet i 2016. Systemet skal forenkles markant, og der skal mere fokus på fastholdelse. ”Lappeløsninger” vil erfaringsmæssigt kun komplicere området yderligere.

Sundhedsforsikringer i Danmark – marked contra regulering

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Försäkringsteknik, Skadeförebyggande | Författare: Anne Seiersen, Jan V. Hansen, Vibeke Borchsenius

Antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er vokset voldsomt i Danmark siden en lovændring i 2002 gjorde disse skattefrie for medarbejderne. Der er livlige politiske og faglige diskussioner om skattefritagelsens berettigelse. Diskussionerne handler både om påvirkning af de offentlige finanser, fordelingsmæssige aspekter og politikernes mulighed for at regulere markedet. Denne artikel beskriver udviklingen på markedet for sundhedsforsikringer, gengiver hovedresultaterne af en nyere analyse af forsikringernes effekt på de forsikredes langvarige sygefravær samt præsenterer Forsikring & Pensions strategi for sundhedsområdet.