Sök artikel

Sökningen gav 1 träffar, visar 1 - 1

Företagsförsäkring — ur kundens perspektiv

Utgåva: 4 / 1995 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik, Skadeförsäkring | Författare: Mikael Möller

Denna artikel belyser översiktligt hur företagens ekonomi hänger samman med företags- och industriförsäkringen och ger exempel på hur de olika begreppen i försäkringsvillkoren kan översättas till företagens ekonomibegrepp. Det kan också finnas behov av att klargöra vad försäkringen egentligen syftar till att skydda, sett ur företagets (kundens) perspektiv. Eftersom det finns anledning att tro att försäkringsbolagen tänker utifrån gällande försäkringsvillkor, medan företagen tänker utifrån sina bokslut, så synes det finnas behov av att känna till sammanhangen, inte bara vid tecknande av försäkring utan kanske framför allt vid reglering av företagsskador. Artikeln belyser svenska förhållanden men resonemangen torde vara allmängiltiga i övriga Norden.