Sök artikel

Sökningen gav 1 träffar, visar 1 - 1

Ny rättshjälpslag och försäkring

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Maria Sandberg

Statens besparingsiver har nu fått genomslag även på rättshjälpens område. Den nya lagen, SFS 1996:1619 – Rättshjälpslag, innebär bl.a. att rättshjälpen görs subsidiär till rättsskyddsförsäkringarna.1 Lagen kommer att träda i kraft den 1 december 1997 och ersätter nuvarande rättshjälpslag SFS 1972:429 (RHL).