Sök artikel

Sökningen gav 1 träffar, visar 1 - 1

Strategier för pensionsförsäkringar – tre fallstudier av Skandia, Trygg-Hansa och Wasa

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Biljana Bozic, Lovisa Carlsson

Från att ursprungligen ha varit de enda försäljarna av privata pensionsförsäkringar har försäkringsbolagen märkt av stora förändringar i branschstrukturen. Banker och utländska aktörer har tillåtits att ge sig in och konkurrera om de svenska kunderna. Marknadsvillkoren för pensionsförsäkringar har dessutom förändrats. Bl.a. har kundens förmånliga avdragsmöjligheter kraftigt reducerats i samband med skattereformen vid årsskiftet 1990/91. Hur har försäkringsbolagen förändrat sina strategier för att bemöta dessa förändrade förutsättningar?