Sakregister 2005

Artikelförfattare: Birgitta Bahrke
Utgåva:
4, 2005
Språk: Svenska
Kategori:

397 Sakregister 2005 Allmänt Ekonomi och kapitalförvaltning Certificeret finansiel kompetence på Europæisk niveau Rolf B. Harsløf 2-05:133 Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav? Peter Skjødt 4-05:340 Europeiska Unionen (EU) Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav? Peter Skjødt 4-05:340 Försäkring i utomnordiska länder On the Mutual Cooperatives Hong Wu 1-05:51 Naturkatastrofer och försäkringsbolag på främman- de marknader Mikael Lönnborg och Robin Pearson 1-05:77 Development Tendencies of the Lithuanian Insurance Market from 1990 Larisa Belinskaja 3-05:285 Grupptalan Grupptalan mot försäkringsbolagen Per Henrik Lindblom 2-05:123 Grupptalan – i ett försäkringsperspektiv. Replik från Försäkringsförbundet Anders Beskow 3-05:298 Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. Replik från Trygg-Hansa Mats Holmerson och Mats Ericsson 3-05:301 Historik, minnesskrifter Kommentaren: Unionsoppløsningen og nordisk forsikring Svein Ludvigsen 2-05:97 Norsk forsikring – utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden Thore S. Jordet 1-05:64 Forsikringshistorisk Forum – for å ta vare på norsk forsikrings fortid Kristian Trosdahl 3-05:311 Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra väldskriget Mats Larsson, Michael Lönnborg och Sven-Erik Svärd 4-05:345 Svenska Aktuarieföreningen 100 år: Aktuarier i svensk försäkring Jan Hagberg 4-05:377 Bankförsäkringen 50 år Leif Ekstedt 4-05:390 Marknadsföring och konkurrens Ny uddannelse forsikringssælgere i Danmark Lene Frilund 1-05:92 Kundekommunikasjon som konkurrenseparameter Lene Charlott Albæck 2-05:191 The Value of Scale: A Closer Look for Insurance David Sterner and Kathy-Ann Hutson 3-05:265 Data Warehousing i et Forsikringsselskab Morten J. Lintrup 3-05:293 Kommentaren: Bonus- och optionsprogram farliga i försäkringsbolag Ellis Wohlner 4-05:313 Kvalitetsstyring (TQM) i DW Funktionen Data Warehousing i et Forsikringsselskab II: Morten J. Lintrup 4-05:356 TeamUddannelse – en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer Flemming Steffensen 4-05:370 Personskador, Medicin Utviklingen av personskadeerstatningene i Norge de siste 30 år Anders Aavatsmark 1-05:2 Ersättning till trafikskadade: Hur bestäms inkomst- underlaget? Marie Svendenius 3-05:270 Memo on the results of Rehab’s activities during its first two years of operation Jørgen Gawinetski 3-05:277 Ambulanskrascher – ett dolt folkhälsoproblem och högsriskområde inom försäkringsbranschen Jörgen Lundälv 4-05:361 Statliga/privata pensionssystem Hur ska den framtida välfärden finansieras? Richard Murray 1-05:17 Velfærdssamfundet kan og skal sikres Stine Bosse 1-05:25 Socialförsäkringarna – Välfärdsstatens vittrande grundpelare Marian Radetzki 2-05:99 Forsikring eller velferd? Johannes Due 2-05:109 398 Balanced Notional Defined Contribution Schemes: A new "geist" in old bottles? Michael Cichon 2-05:174 Recension: AP-fonden, "bromsen" och din pension (KG Scherman) Joakim Palme 2-05:213 Reflections on Notional Defined Contributions Public Pension Schemes Warren McGillivray 3-05:219 Finnish Experience of Raising the Employment Rate of Older Workers Jukka Rantala 3-05:236 Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsret- ligt perspektiv Jens Kristiansen 4-05:315 Tillsyn, konsumentfrågor Kommentaren: Nya vindar Irene Luukkonen 1-05:1 Mot en moderniserad reglering och tillsyn försäk- ringsrörelse Sven-Erik Österberg 2-05:117 Övrigt Fusk med personförsäkring Fredrik Andersson 2-05:159 Försäkringskriminalitet – missbruk av förtroende Risto Karhunen 2-05:169m Aktuarens fremtid – Aktuarens hverdag Mette Havning 2-05:206 Kontraheringsnektelser og betalingsanmerkninger Jørgen Urbye 3-05:281 Kommentaren: Bonus- och optionsprogram farliga i försäkringsbolag Ellis Wohlner 4-05:313 Nytt institutt i norsk forsikring fra nyttår Mia Ebeltoft 4-05:386 Skilda försäkringsgrenar Ansvarsförsäkring Casus mixtus cum culpa – En rättsprincip i förändring Fredric Oscarson 4-05:329 Livförsäkring Värdeöverföringar från icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag Per Bohlin och Nils Sjöblom 1-05:33 Olycksfallsförsäkring De nordiska länderna ligger väl till i EU:s olycksfalls- statistik Kari Rissa 2-05:202 Kommentaren: Vad lärde vi oss av tsunamin? Hannu Ijäs 3-05:217 Trafik- och motorfordonsförsäkring Medvirkning etter bilansvarslovens § 7 Hilde Anghus 3-05:250 Ambulanskrascher – ett dolt folkhälsoproblem och högsriskområde inom försäkringsbranschen Jörgen Lundälv 4-05:361 Övrig skadeförsäkring Trender beträffande försäkring för brotts- och ansvarsrelaterade risker Henrik Rydén 1-05:46 Försäkringsrätt Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Marianne Edler von Eyben 1-05:41 Nye virksomhetsregler for norske livsforsik- ringsselskaper Fredrik Haugen 3-05:229 Nyheter i 2005 års försäkringsavtalslag; en översikt Bertil Bengtsson 2-05:137 Afgrensning sikkerhedsforskrifter overfor objektive dækningsklausuler i forsikringsaftaler Malene Riber Faarbæk og Stine Tøfting-Kristensen 3-05:247 Medvirkning etter bilansvarslovens § 7 Hilde Anghus 3-05:250 2005 års försäkringsavtalslag: Mera om omfattnings- bestämmelser Bertil Bengtsson 3-05:308 Casus mixtus cum culpa – En rättsprincip i förändring Fredric Oscarson 4-05:329 399 Författarregister 2005 Aavatsmark, Anders Utviklingen av personskadeerstatningene i Norge de siste 30 år, 1-05:2 Albæck, Lene Charlott Kundekommunikasjon som konkurrenseparameter 2-05:191 Andersson, Fredrik Fusk med personförsäkring, 2-05:159 Anghus, Hilde Medvirkning etter bilansvarslovens § 7, 3-05:250 Belinskaja, Larisa Development Tendencies of the Lithuanian Insurance Market from 1990, 3-05:285 Bengtsson, Bertil Nyheter i 2005 års försäkringsavtalslag; en översikt 2-05:137 Bengtsson, Bertil 2005 års försäkringsavtalslag: Mera om omfattnings- bestämmelser, 3-05:308 Beskow, Anders Grupptalan – i ett försäkringsperspektiv. Replik från Försäkringsförbundet, 3-05:298 Bohlin, Per Värdeöverföringar från icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag, 1-05:33 Bosse, Stine Velfærdssamfundet kan og skal sikres, 1-05:25 Cichon, Michael Balanced Notional Defined Contribution: Schemes: A new "geist" in old bottles? 2-05:174 Due, Johannes Forsikring eller velferd? 2-05:109 Ebeltoft, Mia Nytt institutt i norsk forsikring fra nyttår, 4-05:386 Edler von Eyben, Marianne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne, 1-05:41 Ekstedt, Leif Bankförsäkringen 50 år, 4-05:390 Ericsson, Mats Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. Replik från Trygg-Hansa. 3-05:301 Frilund, Lene Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark 1-05:92 Gawinetski, Jørgen Memo on the results of Rehab’s activities during its first two years of operation, 3-05:277 Hagberg, Jan Svenska Aktuarieföreningen 100 år: Aktuarier i svensk försäkring, 4-05:377 Harsløf, Rolf B. Certificeret finansiel kompetence på Europæisk niveau, 2-05:133 Haugen, Fredrik Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringssel- skaper, 3-05:229 Havning, Mette Aktuarens fremtid – Aktuarens hverdag, 2-05:206 Holmerson, Mats Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. Replik från Trygg-Hansa, 3-05:301 Hutson, Kathy-Ann The Value of Scale: A Closer Look for Insurance 3-05:265 Ijäs, Hannu Kommentaren: Vad lärde vi oss av tsunamin? 3-05:217 Jordet, Thore S. Norsk forsikring – utvikling og strukturendringer i etterkrigstiden, 1-05:64 Karhunen, Risto Försäkringskriminalitet – missbruk av förtroende 2-05:169 Kristiansen, Jens Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsret- ligt perspektiv, 4-05:315 Larsson, Mats Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra väldskriget, 4-05:345 Lindblom, Per Henrik Grupptalan mot försäkringsbolagen, 2-05:123 Lintrup, Morten J. Data Warehousing i et Forsikringsselskab, 3-05:293 Kvalitetsstyring (TQM) i DW Funktionen Data Warehousing i et Forsikringsselskab II, 4-05:356 400 Ludvigsen, Svein Kommentaren: Unionsoppløsningen og nordisk forsikring, 2-05:97 Lundälv, Jörgen Ambulanskrascher – ett dolt folkhälsoproblem och högsriskområde inom försäkringsbranschen, 4-05:361 Luukkonen, Irene Kommentaren: Nya vindar, 1-05:1 Lönnborg, Mikael Naturkatastrofer och försäkringsbolag på främman- de marknader, 1-05:77 Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra väldskriget, 4-05:345 McGillivray, Warren Reflections on Notional Defined Contributions Public Pension Schemes, 3-05:219 Murray, Richard Hur ska den framtida välfärden finansieras? 1-05:17 Oscarson, Fredric Casus mixtus cum culpa – En rättsprincip i förändring, 4-05:329 Palme, Joakim Recension: AP-fonden, "bromsen" och din pension (KG Scherman), 2-05:213 Pearson, Robin Naturkatastrofer och försäkringsbolag på främman- de marknader, 1-05:77 Radetzki, Marian Socialförsäkringarna – Välfärdsstatens vittrande grundpelare, 2-05:97 Rantala, Jukka Finnish Experience of Raising the Employment Rate of Older Workers, 3-05:236 Riber Faarbæk, Malene Afgrensning af sikkerhedsforskrifter overfor objektive dækningsklausuler i forsikringsaftaler, 3-05:247 Rissa, Kari De nordiska länderna ligger väl till i EU:s olycksfalls- statistik, 2-05:202 Rydén, Henrik Trender beträffande försäkring för brotts- och ansvarsrelaterade risker, 1-05:46 Skjødt, Peter Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav? 4-05:340 Sjöblom, Nils Värdeöverföringar från icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag ,1-05:33 Steffensen, Flemming TeamUddannelse – en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer, 4-05:370 Sterner, David The Value of Scale: A Closer Look for Insurance 3-05:265 Svendenius, Marie Ersättning till trafikskadade: Hur bestäms inkomst- underlaget? 3-05:270 Svärd, Sven-Erik Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra väldskriget, 4-05:345 Trosdahl, Kristian Forsikringshistorisk Forum – for å ta vare på norsk forsikrings fortid, 3-05:311 Tøfting-Kristensen, Stine Afgrensning af sikkerhedsforskrifter overfor objektive dækningsklausuler i forsikringsaftaler, 3-05:247 Urbye, Jørgen Kontraheringsnektelser og betalingsanmerkninger 3-05:281 Wohlner, Ellis Bonus- och optionsprogram farliga i försäkringsbolag 4-05:313 Wu, Hong On the Mutual Cooperatives, 1-05:51 Österberg, Sven-Erik Mot en moderniserad reglering och tillsyn av försäkringsrörelse, 2-05:117