Räknesnurror bidrar till ökat intresse för pensionen

Artikelförfattare: Carita Lindborg
Position: Jurist, biträdande chef
E-mail: carita.lindborg@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas försäkringsbyrå
Utgåva:
3, 2020
Språk: Svenska
Kategori:

 

Hur ska man göra ett korrekt val för avsättningarna till sin kollektivavtalade pension, när man själv inte är någon pensionsexpert?

Det här är en fråga som rätt många löntagare har brottats med under årens lopp. Att göra ett fritt val behöver ju inte, som bekant, vara lätt. Informationsmängden är stor, men det beslut man fattar kan få rätt stora konsekvenser för ens ekonomi efter pensioneringen.

Redan 2006 såg Konsumenternas Försäkringsbyrån behovet av att kunna hjälpa löntagarna att fatta ett så bra beslut som möjligt. Under åren därefter tog byrån därför fram jämförelser av pensionsförsäkringar, med tillhörande räknesnurror. Men i längden behövdes det en mer omfattande och individualiserad, webbaserad lösning.

Oberoende expertgrupp

Svensk Försäkring tillsatte därför i juni 2014 en oberoende expertgrupp, ledd av Gunnar Olsson, tidigare vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Som uppdrag fick gruppen att ta fram konsumentanpassande nyckeltal, som främst skulle fokusera på avkastning, avgifter och kostnader, liksom på de riskskydd som är knutna till en försäkring.

Ganska exakt två år senare lanserades den första räknesnurran i den nya webbtjänsten JämförPris på konsumenternas.se, som visar hur avgifter och kostnader påverkar kollektivavtalad tjänstepension. JämförPris visar vad olika sparalternativ kostar från första sparkronan tills dess pensionen är utbetald. Även den förlorade avkastning som olika avgifter och kostnader leder till ingår i beräkningen av Jämförpriserna. Via räknesnurran, framtagen av Konsumenternas Försäkringsbyrå, kunde nu konsumenterna enkelt göra en individuell bedömning av olika valbara alternativ för kollektivavtalade tjänstepensionen.

Men man nöjde sig inte med de kollektivavtalade pensionerna.

– Rätt snart därefter kom en räknesnurra för privat pensionsförsäkring. Det var ju lite speciellt, eftersom avdragsrätten nyligen tagits bort, berättar Carita Lindborg, jurist och biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Många konsumenter har privata pensionsförsäkringar – även om de flesta slutat att spara aktivt i dem när skatteförmånerna togs bort den 1 januari 2016. Med JämförPris får konsumenten möjlighet att jämföra bolagens sparalternativ och ta ställning till om det kan vara värt att flytta sitt kapital.

Arbetet fortsatte sedan med räknesnurror för individuella tjänstepensioner och kapitalförsäkringar.

– Vi var mycket nöjda när vi fick in en räknesnurra för den individuella tjänstepensionen, eftersom det tidigare inte funnits mycket information att hämta om den.

Beräkna utfallet av förändringar

De olika räknesnurrorna inryms under Försäkringsbyråns sidor om pension, vilket gör att de numera går att beräkna vad som sker när man gör olika typer av förändringar i sitt pensionssparande. Men Carita betonar att Försäkringsbyråns pensionssidor enbart är till hjälp för att se hur olika alternativ påverkar konsumentens pension.

– Rådet är därför att alltid börja med webbplatsen minpension.se, där man kan logga in och få en samlad bild av hur mycket man hittills tjänat in till sin pension. Där går det också att göra en prognos över hur stor den framtida pensionen kan bli. Vill man sedan jämföra sina nuvarande pensionsförsäkringar med andra alternativ, kan det vara dags att gå in på Försäkringsbyråns pensionssidor.

Positiv utveckling

Hur har då Försäkringsbyråns pensionsinformation och JämförPris tagit emot sedan de lanserades?

Statistiken säger att vid lanseringen 2016 hade man 214 000 sidvisningar på hela Pensionsguiden, varav 41 000 sidvisningar på JämförPris. Tre år senare hade antalet sidvisningar ökat till 323 000, varav siffran för JämförPris ökat till 63 000.

Sänkta avgifter

Transparensen är A och O i de här sammanhangen.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med branschen och även fått ovärderlig hjälp av aktuarien Göran Ronge på Finansinspektionen under arbetet med att ta fram pensionsinformationen och JämförPris. Företagen har försett oss med uppgifterna om de olika sparandeformerna och även försett oss med uppdateringar, säger Carita och fortsätter:

– För konsumenternas del har det här varit bra, eftersom vi kan konstatera att avgifterna har sänkts. Våra tjänster sätter press på alla aktörer att sänka sina avgifter och det kan väl sägas vara den stora nyttan för spararna. Dessutom har vi bidragit till att öka intresset för pensionsfrågorna. Vi som är olika aktörer på den här marknaden har olika uppgifter, men vi drar åt samma håll.

Om du skulle önska någonting för framtiden, vad skulle det då vara?

– Idag är intresset för sin pension, generellt sett, inte särskilt högt bland yngre personer. När de flesta, i ett senare skede av arbetslivet, vaknar på riktigt och inser betydelsen av att ha ett bra pensionssparande, är det kanske inte så mycket man kan göra åt saken längre. Så jag önskar att alla som börjar på sitt första jobb, redan från början sätter sig in i sina pensionslösningar, avslutar Carita Lindborg.