På studieresa till Amsterdam

Artikelförfattare: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgåva:
1, 2020
Språk: Svenska
Kategori:
 
Den 2:a december 2019 åkte 12 stipendiater från olika försäkringsbolag tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen till Amsterdam, staden där det redan finns över 6000 svenskar som bor och arbetar.
 
Temat för resan var digitalisering, ett ämne som det pratas om dagligen där det finns lika många sanningar som personer som arbetar med det. Men innan vi reflekterar över vad bolag som AXA XL, Digital Insurance Group och ING Bank har att säga om digitalisering, ska vi först reda ut några begrepp:
• Internet of Things (IoT) – gör den verkliga världen digital.
• Artificial Intelligence (AI) – analyserar data, som finns tillgänglig tack vare IoT, och förespår vad som ska hända.
• Blockchain – möjliggör säkrare transaktioner, används vanligtvis för att sätta upp betalflöden eller avtal. Insurwave är väldens första blockchain inom försäkring.
 

Vad är det då som har gjort att bolagen vi träffar anses ha lyckats med digitalisering? 

De hade alla samma svar: ”det handlar om personerna som arbetar här”. Ett enkelt svar… Eller? Det handlar ju om att se just sitt bolags utmaningar och applicera IoT eller AI där det behövs och inte för att använda tekniken för sakens skull.
 
Det är tydligt att samtliga bolag vi träffar sätter medarbetaren högt och att det är viktigt att med en uppmuntrande kultur. Väggarna på Digital Insurance Group är prydda med inspiration och peppande citat. 
 
Ett av alla tips vi fick med oss var att hjälpa varandra mellan bolagen i Sverige och att först då kan man accelera innovationsprocesserna. Detta görs inom flera andra områden så varför inte också inom innovation?
 
AXA XL har en Innovation Cube, ett forum där medarbetare och kunder träffas och spånar. Målet är att få fram EN bra idé som det blir något av. Men vad händer då om man kommer fram till just EN bra idé och den inte fungerar? Ja, då skrotas idén bara. Kulturen är tillåtande och de visar med stolthet upp ett projekt som misslyckats och visar hur mycket dom lärt sig av det, lärdomarna har hjälpt AXA XL att istället lyckas med andra projekt.
 
För AXA XL är tankesättet ship and pray ett minne blott! Återförsäkringsbolaget har ett samarbete med Maersk som är världens största logistikbolag med frakt av containrar och nu har AXA XL tagit upp kampen mot vädret. Väderförhållanden följs i realtid och med GPS-sändare och kunden kan själv få ta beslut om transportväg som påverkar premien direkt. Till exempel finns en krigszon utanför en del av Afrikas kust där risken för stöld ökar markant men samtidigt är det den snabbaste rutten till hamnen, kunden kan välja att åka genom krigszonen i vetskap om att premien ökar eller ta en längre rutt. Med all data som AXA XL har samlat in om transporterna som genomförts kan dom nu med AI förutspå när vissa typer av varor inte ska fraktas vissa sträckor, det är inte bara klimatsmart då det minskar svinnet det gör också på sikt att premien kan hållas ner.  
 

Försäkring och Greta

Finns det en naturlig koppling mellan klimat och försäkring? Ja såklart! På ING Bank är hållbarhet en del av företagets strategi och den holländska banken var pionjärer när dom redan 1996 lämnade sin första hållbarhetsrapport. Idag är hållbarhet en vardag för ING Bank som i sina produkter och tjänster har vävt in ställningstagandet om hållbarhet. För ING Bank som till stor del arbetar med lån väljer nu banken att ha gröna lån det vill säga lån lämnas till projekt som gynnar klimatet.
 

Till dig som funderar på att flytta till Amsterdam har vi lite tips och information som du behöver!

När du anställs kan du förvänta dig att få ett visstidskontrakt. Arbetsdagarna är reglerade och högsta tillåtna arbetstid är 9 h per dag och 45 h per vecka. Skatten regleras av lönestorleken och det dras också sociala avgifter direkt från lönen och du kan räkna med att 37-52 procent dras på din nettolön.
Du kommer märka att det är betydligt färre kvinnor på arbetsplatsen, det beror på att barnomsorg är dyrt och finns det två vuxna i hushållet blir skatten så hög att det finns ekonomisk vinning av att låta den ena föräldern vara hemma med barnen istället. 
Blir du sjuk finns större stöd från arbetsgivaren än vad vi är vana vid i Sverige. Arbetsgivaren betalar sjuklön i 2 år. Precis som i Sverige så är största anledningen till sjukskrivning utbrändhet.
 
Amsterdam är ett nav inom finansbranschen och många internationella talanger lockas hit, så du kommer ha många internationella kompisar och kollegor.
 
Startar du ett bolag se till att bli medlem i Svenska Handelskammaren som håller till i morgondagens kontor Epicenter. Där kommer du få tips och råd, du får också möjlighet att nätverka med andra bolag med anknytning till Sverige.
 
Slutligen ett tack till Svenska Försäkringsföreningen för att vi lyckliga stipendiater fått möjligheten att bredda våra nätverk och lära oss mer! 
 

För deltagarna, genom Anders Grotte, Van Ameyde Scandinavia och Emelie Samborg, Bliwa.