Om produktförsäkringar - och alternativ till dem

Artikelförfattare: Gabriella Hallberg
Position: Jurist
E-mail: Gabriella.Hallberg@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Utgåva:
3, 2015
Språk: Svenska
Kategori:

Innan du funderar på att köpa en produktförsäkring tillsammans med din nya mobiltelefon, dator, TV, klocka eller smycke, bör du ta reda på om du inte redan har ett försäkringsskydd för varan. Och då kan produktförsäkringen som du nyss blev erbjuden vara onödig. Du kan nämligen redan vara försäkrad på lite olika sätt. Garantin följer med vid köpet, och gäller i tre år för ursprungliga fel. Med denna garanti har du rätt att reklamera en trasig vara, och erbjudas reparation i första hand, i andra hand ny vara om den ej går att reparera.

Alla dina saker har ett grundskydd för stöld och brand. Hemförsäkringen täcker dessutom hushållsmaskiner, som till exempel kyl, frys, och diskmaskin, som slutar fungera.

Din hemförsäkring bör du komplettera med ett allrisktillägg även kallad drulleförsäkring, som ersätter produkten om den slutar fungera eller blir skadad av någon plötslig, oförutsedd händelse. Ett allrisktillägg kan även finnas om du betalar din vara med bankkort. Men allrisktillägget har en självrisk, oftast kring 1 500 kr, och du måste även betala åldersavdrag på produkterna.

Försäkringsbolaget kan ha rätt att göra avdrag på ersättning om du inte följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren. Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.

När det gäller stöldbegärlig egendom exempelvis antikviteter, mobiltelefoner, äkta mattor, TV-apparater och musikinstrument ska du vara särskilt aktsam.

Vad är en produktförsäkring?

En produktförsäkring gäller för varje enskild vara, d.v.s. för just den vara du köpt. Den ersätter kostnader för reparation eller likvärdig vara när din vara gått sönder vid plötslig oförutsedd händelse. En produktförsäkring har ofta en lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Dessutom kan avskrivningsreglerna ibland vara lägre och därför förmånligare än i hemförsäkringen. Du kan också bli erbjuden reparation eller en "likvärdig" vara. Men tänk på att alltid läsa villkoren för produktförsäkringen och kontrollera vilka undantag som finns.

Komplettera hemförsäkringen med ett elektronikskydd

I vissa mer omfattande hemförsäkringar ingår ett elektronikskydd som motsvarar innehållet i en produktförsäkring. Ett elektronikskydd går som regel inte att teckna som tillägg. Elektronikskyddet kan gälla för hemelektronik som TV och dator men mobiltelefoner och surfplattor är vanliga undantag.

Elektronikskydd fyller i princip samma funktion som produktförsäkring, så du behöver inte bäggedera. Men då är det alltså viktigt att kontrollera om du har ett elektronikskydd i din hemförsäkring. Dessa brukar ingå i de större hemförsäkringspaketen.

Det som skiljer en hemförsäkring med elektronikskydd från en produktförsäkring, är att du med hemförsäkringen måste betala en självrisk. Normal grundsjälvrisk brukar ligga på 1500 kronor, och för produkter som inte kostar så många tusenlappar kan självrisken alltså bli en ganska stor utgift, sett till produktens totala värde. Däremot bör man jämföra denna självrisk mot premiekostnaderna för produktförsäkringarna som brukar vara relativt höga utifrån att de täcker en särskild produkt. Elektronikskyddet är bredare och omfattar alla elektronikprodukter, utan de som är undantagna. I relation till omfattningen brukar elektronikskyddet därför bli kostnadsmässigt förmånligare trots självrisken men detta kan man jämföra själv med sin hemförsäkring.

I vår vägledning får vi många frågor om bevissvårigheter för konsumenten, gällande skadehändelsen ”plötslig oförutsedd händelse”.  De upplever svårt att styrka detta vid exempelvis fukt- och tappskador.
Flertalet konsumenter är dessutom missnöjda vid beslut ersättning av likvärdig vara, eftersom de anser att de som ersätts ofta inte motsvarar deras förväntningar gällande teknisk standard.