OBAMACARE - Reformen som ska ge alla rätt till en privat sjukvårdsförsäkring

I juni 2012 fick Terese Amundin, tack vare Svenska Försäkringsföreningens stipendium, förmånen att resa till USA och studera det amerikanska försäkrings-systemet. En av de pågående förändringar som påverkar försäkringsbranschen är den stora sjukvårdsreformen som håller på att introduceras stegvis. En grundläggande förändring är medborgarnas skyldighet att upprätthålla en viss miniminivå av sjukförsäkringsskydd.   

Som försäkringsjurist och tidigare produktchef för sjukförsäkringar ställer hon sig frågan hur de löser en sådan obligatorisk försäkring som tecknas individuellt hos privata försäkringsgivare. Vad händer med de som har sjukdomar och besvär före tecknandet?

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.